Certifikáty

V koncernu AGROFERT dbáme na svoji pověst i kvalitu práce všech svých společností a zaměstnanců. Uvědomujeme si, že dodržování právních norem a standardů kvality nám dává možnost být lídrem trhu v oblastech, v nichž podnikáme. Sebehodnocení pro nás není prázdným pojmem, ale přistupujeme k němu velmi kriticky a systematicky se zaměřujeme na neustálou snahu o zlepšení. Velmi si ceníme potvrzení naší kvality a úsilí nezávislými třetími stranami, prezentované řadou českých i zahraničních ocenění a certifikátů.

Pravidelně jsme podrobováni kontrolám ze strany státních kontrolních orgánů: finanční správy, veterinární správy, inspekce práce atp. Protože se soustředíme na dodržování veškeré platné české legislativy a současně na dodržování Etického kodexu, je naše podnikání hodnoceno kladně. Nelakujeme se ale na růžovo. Ojediněle se mohou objevit případy, v nichž jsme se buď jako celek, nebo některý z našich zaměstnanců dopustili prohřešku. K těmto případům se stavíme čelem a snažíme se zjednat nápravu. Nestydíme se omluvit, jelikož jde o slušnost. Abychom eliminovali výskyt podobných situací, využíváme služeb auditorů, kteří dokážou včas odhalit rizika a navrhnout postupy k jejich minimalizaci.

Mateřská společnost AGROFERT, a.s., je certifikována a hodnocena dle následujících mezinárodních norem

ČSN EN ISO 9001:2016

v oboru Nákup, skladování a prodej zemědělských plodin, obilovin, olejnin, luštěnin a krmiv, agrochemikálií, pesticidů, osiv, mořidel, hnojiv včetně poradenství

GMP+ B3 

(Good Manufacturing Practice) pro obchod s krmnými surovinami (Trade, Collection and Storage & Transhipment), www.gmpplus.org/en

ISCC EU

(International Sustainability et Carbon Certification), certifikace biomasy a biopaliv, schválený německým úřadem BLE (Spolkový úřad pro zemědělství a výživu), www.iscc-system.org

Systémy managementu kvality jsou organizačně a oborově strukturalizovány a propojovány napříč koncernem dokumentačním systémem.

Certifikace AGROFERT, a.s., jsou podpořeny a provázány s certifikacemi v majetkových účastech koncernu v oblastech:

- ČSN EN ISO 9001:2016

- HACCP, GTP, ČSN EN ISO 22 000

- GMP+ International (GMP+B1, GMP+B2, GMP+B3, GMP+B4)

- GTP (Good Trading Practice dle zásad Codex Alimentarius, COCERAL)

- ISCC EU

- Bez GMO

- ČSN EN ISO 14001

- OHSAS 18001 (ISO 45001:2018),

PEFC (celosvětově nejrozšířenější systém certifikace lesů)

IFS, IFS Logistics, BRC atd. (standardy v oblasti produkce a dopravy potravin)

- ČSN EN ISO 50 001 (certifikace systému řízení pro hospodaření s energií) nebo energetický audit

Víte, že…

… v roce 2012 se stal AGROFERT, a.s., celosvětově první soukromou společností, která získala certifikát o protikorupční rezistenci Fraud Corruption Resistance Profile? Auditoři společnosti Det Norske Veritas v rámci certifikace zkoumali mj. sílu a stabilitu vnitřní struktury firmy. Výsledky testu prokázaly zdraví struktury společnosti AGROFERT, přičemž nebyl nalezen žádný významný problém.

 

​Kontakt na manažera kvality AGROFERT, a.s.:

Martin Harák
e-mail.: martin.harak@agrofert.cz