Kariéra v koncernu AGROFERT

Jsme Agrofert! U nás podání ruky stále něco znamená. 

Díky našemu širokému zaměření, najde u nás v koncernu uplatnění prakticky jakákoli profese. Naše podnikání je postaveno na konceptu vertikální synergie našich oborů, aneb „Z pole na vidličku“.  

Víme, že každá generace má své přednosti i potřeby. Ceníme si starších pro jejich zkušenost, a také mladých pro jejich energii a kreativní nápady. Uvědomujeme si, že začátky jsou těžké! Dáváme proto příležitost studentům v rámci absolventských programů, kde si mohou rychle osvojit praktické dovednosti.

Vyberte si svůj obor, my vám najdeme práci na míru.  

Chemie je perspektivní odvětví a přináší široké možnosti profesního uplatnění. Díky rozsáhlé škále zaměření našich chemických podniků lze nalézt uplatnění napříč různými odbornostmi.  

Naše společnosti Deza, Duslo, Fatra, Lovochemie, Precheza, Synthesia i SKW Piesteritz patří mezi špičky ve svém oboru. Naleznete u nás jistotu kariérního růstu a stabilitu. 

Jsme odpovědní k životnímu prostředí a proto investujeme do ekologizace našich provozů.  Jsme si vědomi, že žádné průmyslové odvětví se zcela nevyhne negativním dopadům na přírodu, a proto vždy usilujeme o to, aby byly co nejnižší. V roce 2021 jsme do ekologie našich provozů investovali více než 600 milionů korun. 

Zemědělský grunt se vždy předával z generace na generaci, a tak se k němu vždy přistupovalo. My tento přístup ctíme i dnes, proto vedeme naše podniky jako trvale udržitelné. 

Naše zemědělské společnosti AFEED, AGROPODNIK TRNAVA , AGROZZN, ACHP LEVICE, CEREA, FARMTEC, NAVOS, OSEVA, PRIMAGRA, SPV PELHŘIMOV, TAJBA, ZZN PELHŘIMOV a ZZN Polabí se starají o půdu a krajinu s péčí dobrého hospodáře, tak, aby byla zachována pro další generace. 

Neocenitelným pomocníkem jsou pro nás digitální technologie. Počítače ve spojení s GPS navigací a satelitními snímky dovedou účelně navrhnout dávkování a přesnou aplikaci hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. 

Potravinářství má tradici, zároveň je to obor sledující aktuální trendy. Potravinářskou výrobu podrobujeme setrvalým inovacím a zlepšováním výrobních postupů.  

Naše společnosti Animalco, Kmotr, Kostelecké uzeniny, Krahulík, Mlékárna Hlinsko, OLMA, PMU CZ, PREOL FOOD, Profrost, Vodňanská drůbež, HYZA, Lieken nebo Penam jsou na trhu již desítky let a podílí se 16 % na potravinové soběstačnosti naši země. 

Neustále udržujeme vysokou kvalitu našich výrobků, kterou můžeme garantovat díky provázanosti „z pole až na vidličku“ s našimi společnostmi z oboru zemědělství a prvovýroby.  

Lesnictví a dřevařství zajišťuje komplexní služby v péči o české lesy a veřejnou zeleň.  

Naše společnosti Uniles a Wotan Forest ročně vysází miliony nových stromků. O stromy se starají od semenáčku až po vzrostlý strom, obchodují se dřevem a také ho dále zpracovávají. 

Zdravý les nám dává dřevo pro naše dřevařství i další suroviny pro náš chemický průmysl a ostatní odvětví. Odpovědné chování zní samozřejmě, ale víme, že všude na světě samozřejmé není. Proto si každý den připomínáme, že chovat se ekologicky a šetrně k přírodě je v zájmu nás všech. 

Jsme aktivní v produkci pevné biomasy, zejména pelet a granulí z pěstované biomasy, agrárních zbytků či dendrobiomasy. Vyrábíme též bioplyn, který slouží jako zdroj energie pro kogenerační jednotky, ve kterých se vyrábí elektrická a tepelná energie pro koncové odběratele. 

Nabízíme kompletní portfolio evropsky uznávaných biopaliv světové kvality jako náhradu za fosilní paliva. I pohyb techniky lze provozovat ohleduplně k životnímu prostředí, AdBlue přispívá k minimalizaci emisí spalovacích motorů. Naše podniky Ethanol Energy  a PREOL vyrábějící biopaliva jsou největším producentem v České republice.  

Za posledních 10 let se nám podařilo snížit emise oxidu siřičitého o celých 59 % a oxidy dusíku o 23 %. 

Patříme k nejvýznamnějším hráčům v oblasti zemědělské, stavební a dopravní techniky na českém, slovenském a maďarském trhu. Naše společnosti AGRI CS, AGRI SYSTEM, AGROTEC, AGROTECHNIC MORAVIA, ARBO, CEREA, KVARTO, NAVOS FARM TECHNIC a ZZN Polabí zároveň poskytují servisní a poradenské služby

V oblasti technologií poskytuje naše společnost FARMTEC komplexní servis pro zemědělské investice. Připravuje koncepce, projekty a generální dodávky na klíč, včetně financování, montáží, provozního poradenství a servisu. Společnost CENTROPROJEKT je přední projektová a inženýrsko-dodavatelská společnost zajišťující koncepce energetických, průmyslových a vodohospodářských staveb a dalších komerčních staveb.  

Logistické společnosti AGF Food Logistics a  Logistics Solution zajišťují optimální dopravní řešení pro klíčové segmenty, kterými jsou zemědělství, lesnictví a potravinářství. Jsme specialisty na pozemní přepravu zemědělských komodit, chemických produktů, dřeva, ale i mražených a čerstvých potravin. 

Sdružujeme veškeré produkty ze všech oblastí mediálního trhu. Do našeho portfolia patří tištěná i internetová média, televize a rádio, významnou součást tvoří také e-commerce portály.  

Nabízíme služby v oblasti reklamy, novinového a magazínového tisku, virtuálního operátora a pořádání eventů

Mediální skupina MAFRA vydává 130 tištěných titulů, provozuje 4 TV stanice a 3 rádia.