Obor chemie

1,57 mld.
roční investice do ekologie
8 472
zaměstnanců
157
profesionálních hasičů
3
výzkumné a vývojové laboratoře

Agrochemikálie

, Hospodářské potřeby , Mořidla , Pesticidy , Speciální hnojiva , Substráty

Anorganická chemie

, Kyseliny , Rozpouštědla , Soli

Barviva

, Textilní

Ekologické služby

, Čistírny odpadních vod , Odstraňování průmyslových netěsností , Spalovny

Energie

, Provozování vodovodů a kanalizací , Rozvod elektrické energie , Výroba a rozvod stlačeného vzduchu , Výroba a rozvod tepla , Výroba elektrické energie

Farmaceutické polotovary

, Calciferol , Oxycelulloza

Hnojiva

, Foliární hnojiva , Hnojiva draselná , Hnojiva dusíkatá , Hnojiva fosforečná , Hnojiva hořečnatá , Hnojiva listová , Hnojiva organická , Hnojiva se sírou , Hnojiva speciální , Hnojiva stabilizovaná , Hnojiva trávníková , Hnojiva vápenatá , Hnojiva vícesložková , Suroviny na výrobu hnojiv

Nitroceluloza

, Půmyslová nitroceluloza , Vojenská nitroceluloza

Organická chemie

, Fosgenace , Zákaznické systésy

Ostatní výrobky a služby

, Komponenty pro PUR-systémy , Nox-redukční činidla pro výfukové zplodiny , Polymetylenová močovina , Prostředky pro odstranění dusíku ve spalinách , Speciální saze

PHM, topné oleje

, AdBlue , Benzíny , Biopaliva , Čerpadla a plnící systémy AdBlue , Nafta , Ostatní kapaliny , Ostatní oleje , Propan Butan , Servisní služby , Skladování AdBlue , Topné oleje , Uhlí

Pigmenty

, Anorganické pigmenty , Organické pigmenty

Polymery

, BO PET folie , Hadičky , Paropropustné folie , Potahy matrací a ložní vložky , Vstřikované výrobky , Vytlačované desky

Průmyslová chemie

, Amoniak , Aromatické sloučeniny , Fenoly, kresoly, kresolové kyseliny , Ilmenit , Kyselina dusičná , Močovina , Pigmenty , Průmyslová chemie ostatní , Síra , Sírany , Smola a dehtové oleje , Změkčovadla a estery

PVC

, Disperzie a disperzní lepidla , Folie pro potravinářství , Granuláty , Gumárenské chemikálie a poloprodukty , Hydroizolační folie , Izolační folie , Jiné chemikálie , Měkčené PVC folie , Plastové profily , Podlahové krytiny z PVC , Vytlačované folie