Obor zemědělství a prvovýroby

140 941
obhospodařovaných hektarů
6 560
zaměstnanců
30,2 tis.
odchovaného skotu za rok
893 000
tun krmných směsí ročně

Zemědělství a provýroba v koncernu AGROFERT

Zemědělskou část koncernu AGROFERT tvoří síť podniků zemědělského zásobování a nákupu, společnosti vyrábějící osiva, krmné směsi a společnosti rostlinné a živočišné prvovýroby.

Díky zkušenostem z vlastních polí a chovů umíme naším zákazníkům-zemědělcům nabídnout kvalitnější servis a lépe se přiblížit jejich potřebám. Kromě prodeje a nákupu komodit a dalších vstupů pro zemědělství nabízíme také skladovací kapacity, dopravu či technický a technologický servis. 

Zemědělsko-prvovýrobní obor koncernu AGROFERT má navíc jeden unikát, a to dohledatelnost surovin v celém produkčním řetězci. Umíme 100% dosledovat všechny vstupy a suroviny, protože naše výroba  začíná na poli a končí potravinářskými produkty v obchodě. Unikátní systém „z pole až na vidličku“ v oblasti pekárenství, mlékárenství a zpracování masa představuje jednu z největších konkurenčních výhod koncernu. Tento model je doplněný o nepotravinářské využití zemědělské produkce v systému „od osiva po biopaliva“, čímž mimo jiné přispíváme k ochraně životního prostředí.

PORADENSTVÍ V OBORU