Informace o skutečných majitelích společností koncernu AGROFERT od 1.10.2022

Dne 1. října 2022 nabyla účinnosti novela zákona o evidenci skutečných majitelů, která mění definici skutečného majitele a v některých případech rozšiřuje okruh osob splňujících definiční znaky skutečného majitele.

Pro společnosti, které řádně splnily svou registrační povinnost dle dosavadní právní úpravy, platí šestiměsíční přechodné období pro uvedení stavu zápisu do souladu s novou právní úpravou. Vzhledem k tomu, že po tuto přechodnou dobu nemusí stav zápisu v evidenci skutečných majitelů, která je veřejná, odpovídat nové právní úpravě, považujeme mimo jiné i z hlediska transparentnosti za vhodné podat informaci o skutečných majitelích na internetových stránkách naší společnosti.

Společnost AGROFERT, a.s., tímto sděluje, že jejími skutečnými majiteli a skutečnými majiteli řízených společností koncernu AGROFERT jsou následující fyzické osoby:

Společnost

Skutečný majitel

Právní důvod postavení skutečného majitele

AGROFERT, a.s.

Ing. Andrej Babiš

skutečný majitel dle § 2 písm. c) ve spojení s § 4 odst. 1 písm. b) zákona, jakožto obmyšlený svěřenských fondů AB private trust I, svěřenský fond, a AB private trust II, svěřenský fond

Ing. Zbyněk Průša

skutečný majitel dle § 2 písm. c) ve spojení s § 4 odst. 1 písm. a) a d) zákona, jakožto správce svěřenského fondu AB private trust I, svěřenský fond

Společnost

Skutečný majitel

Právní důvod postavení skutečného majitele

Společnosti koncernu AGROFERT

Ing. Andrej Babiš

skutečný majitel dle § 2 písm. c) ve spojení s § 4 odst. 1 písm. b) zákona, jakožto obmyšlený svěřenských fondů AB private trust I, svěřenský fond, a AB private trust II, svěřenský fond

Ing. Zbyněk Průša

skutečný majitel dle § 2 písm. c) ve spojení s § 4 odst. 1 písm. a) a c) zákona, jakožto správce svěřenského fondu AB private trust I, svěřenský fond

Ing. Zbyněk Průša

skutečný majitel dle § 2 písm. c) ve spojení s § 4 odst. 1 písm. d) zákona a analogické aplikace § 5 zákona, jakožto člen představenstva řídící osoby v plnohodnotném koncernu, jenž umožňuje představenstvu řídící osoby vykonávat v řízených osobách rozhodující vliv

Ing. Josef Mráz

Ing. Petr Cingr

Ing. Jiří Haspeklo

Ing. Jaroslav Kurčík

PhDr. Simona Sokolová

Ing. Petra Procházková

JUDr. Alexej Bílek, CSc.

Mgr. Libor Němeček, Dr.