ZZN Pelhřimov a. s.

Akciová společnost ZZN Pelhřimov patří mezi nejvýznamnější obchodní společnosti působící v regionu Vysočiny a Jižních Čech. Poskytuje široké spektrum činností zemědělské prvovýrobě a dále potravinářskému zpracovatelskému průmyslu, čímž se stává důležitým účastníkem potravinového řetězce. Dosahovanými výsledky se společnost ZZN Pelhřimov a.s. řadí mezi přední společnosti v daném oboru v celé České republice. V současné době se společnost zabývá: výrobou a prodejem krmných směsí, nákupem a prodejem rostlinných produktů, výrobou směsných minerálních hnojiv a prodejem minerálních hnojiv, prodejem agrochemických přípravků, výrobou a prodejem osiv, poskytováním aplikačních a sklizňových služeb v oblasti zemědělské prvovýroby, prodejem zemědělské techniky a paliv. Celé portfolio nabízených produktů a služeb je zajišťováno včetně odborného poradenství. Prostřednictvím svých dceřiných společností řídí ZZN Pelhřimov úspěšně aktivity v oblastech rostlinné a živočišné prvovýroby.

Výroba a prodej jednotlivých produktů je certifikována v rámci integrovaného managementu systému mezinárodní společnosti Det Norske Veritas. V rámci tohoto systému je certifikováno plnění požadavků norem ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999, HACCP, QS Systém a GTP.

Dceřiné společnosti zemědělské prvovýroby a služeb:
AGRO - NOVA spol. s.r.o.
AGRO Jinín a.s.
AGS AGRO České Budějovice a.s.
DZV Nova a.s.
K V A R T O, spol. s.r.o.
PLEMCHOV Strašice a.s.
RYNAGRO a.s.

Produkty

Agrochemikálie

, Mořidla , Pesticidy , Speciální hnojiva

Hnojiva

, Hnojiva draselná , Hnojiva dusíkatá , Hnojiva fosforečná , Hnojiva hořečnatá , Hnojiva listová , Hnojiva se sírou , Hnojiva speciální , Hnojiva stabilizovaná , Hnojiva vápenatá , Hnojiva vícesložková

Komodity rostlinného původu

, Obiloviny , Olejniny

Komodity živočišného původu

, Masný skot

Krmiva a krmné komponenty

, Doplňkové látky , Kompletní krmné směsi , Konzervanty , Krmná močovina , Mobilní výroba krmných směsí , Řepkové  šroty , Sojové  šroty

Osiva

, Kukuřice , Luskoviny , Obiloviny , Olejniny , Pícniny

Pesticidy

, Fungicidy , Herbicidy , Insekticidy , Mořidla

PHM, topné oleje

, Nafta , Uhlí

Pohonné hmoty

, Nafta

Služby

, Aplikační práce kapalných minerálních hnojiv , Aplikační práce pesticidů , Aplikační práce pevných minerálních hnojiv , Aplikační práce statkových hnojiv , Aplikační práce vápenatých hmot , Precizní zemědělství , Sklizňové práce sklízecí mlátičkou , Sklizňové práce sklízecí řezačkou

Zemědělská technika

, Amazone , Berthoud , Kuhn , New Holland , Sklízecí mlátičky , Traktory

Působnost společnosti

  • Česká republika
  • Slovenská republika

Kontakt

ZZN Pelhřimov a. s.

Zemědělství
Nádražní 805, 39301 Pelhřimov, Česká republika
IČ: 46678140
Datová schránka: xujtfzg

E-mail: post@zznpe.cz
Telefon: +420565323533
Web: www.zznpe.cz