Cerea, a.s.

Společnost Cerea, a.s., se sídlem v Pardubicích je díky dlouhodobé tradici v obchodu s obilovinami a olejninami významným partnerem zemědělců na agrárním trhu v České republice. Společnost provádí nákup, posklizňovou úpravu, následné skladování a prodej zemědělských rostlinných komodit. Za tímto účelem má k dispozici skladovou kapacitu 450000 tun ve vlastních skladech na Pardubicku, Královéhradecku a Havlíčkobrodsku. Společnost je významným skladovatelem zboží pro Státní zemědělský intervenční fond a Správu státních hmotných rezerv.

Cerea, a. s., nabízí také široké portfolio dalšího zboží a služeb. Obchodní partneři mohou u společnosti nakoupit osiva, hnojiva, agrochemii, zemědělskou techniku, pohonné hmoty nebo případně agrotechnické služby. Na podporu obchodní činnosti poskytují specialisté Cerea, a.s., konzultace a odborné poradenství. Společnost Cerea, a.s., si chce i v budoucnu udržet a dále posílit pozici klíčového a stabilního obchodního partnera zemědělských podniků a farmářů ve východočeském regionu.

Společnost Cerea, a.s., je držitelem certifikátu Systému managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Dceřiné společnosti zemědělské prvovýroby a služeb:

AGROFIN Svitavy, a.s.

AGRO Rozsochy, a.s.

Oseva Agri Chrudim, a.s. 

ZN Agro s.r.o.

ZS Vilémov, a.s.

ZS Vysočina, a.s.


Produkty

Agrochemikálie

, Hospodářské potřeby , Mořidla , Pesticidy , Speciální hnojiva

Hnojiva

, Hnojiva draselná , Hnojiva dusíkatá , Hnojiva fosforečná , Hnojiva hořečnatá , Hnojiva listová , Hnojiva organická , Hnojiva se sírou , Hnojiva speciální , Hnojiva stabilizovaná , Hnojiva trávníková , Hnojiva vápenatá , Hnojiva vícesložková

Hospodářské potřeby

, Dezinfekční přípravky , Hospodářské potřeby

Komodity rostlinného původu

, Luštěniny , Luštěniny a vedlejší výrobky , Obiloviny , Olejniny

Komodity živočišného původu

, Zvířata

Krmiva a krmné komponenty

, Lihovarnické výpalky , Pokrutiny , Řepkové  šroty , Sojové  šroty

Osiva

, Kukuřice , Luskoviny , Obiloviny , Olejniny , Pícniny

Pesticidy

, Fungicidy , Herbicidy , Insekticidy , Mořidla

PHM, topné oleje

, Uhlí

Pohonné hmoty

, Biopaliva , Ekodiesel , Maziva , Ostatní oleje , SMN 30 , Topné oleje

Služby

, Skladování hnojiv , Skladování pesticidů , Skladování zemědělských komodit

Stavební technika

, CASE

Zemědělská technika

, Amazone , Berthoud , Case , Kuhn , Simba Great Plains , Sklízecí mlátičky , Traktory , Závěsná technika

Působnost společnosti

  • Česká republika

Kontakt

Cerea, a.s.

Zemědělství
Dělnická 384, 53125 Pardubice, Česká republika
IČ: 46504940
Datová schránka: vqvg7ct

E-mail: cerea@cerea.cz
Telefon: +420466050131
Web: www.cerea.cz