DZV NOVA, a.s.

DZV NOVA, a.s. je zemědělskou akciovou společností s klasickou strukturou hospodaření patřící do holdingu AGROFERT, působící na okrese Benešov. Naše společnost vznikla v roce 1993 jako zemědělské družstvo, které v roce 2010 změnilo svoji právní formu na akciovou společnost. DZV NOVA, a.s. hospodaří na 4 900 ha zemědělské půdy, z toho 640 ha luk a trvalého travního porostu. Naše společnost k obhospodařování využívá aktivně 5 farem. Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování obilovin-pšenice, ječmene, a dále řepky, máku, kukuřice a pícnin. K obhospodařování používáme zemědělskou techniku značek New Holland, Lemken, John Deere, Pöttinger, Farmet, Krampe, Annaburger. Polní práce zajišťuje úsek mechanizace a sklizňové práce jsou převážně řešeny službou od společnosti ZZN Pelhřimov a.s.. Živočišná výroba se specializuje na chov skotu-640ks dojnic s produkcí mléka a výkrm býků. Od ledna 2011 úspěšně provozujeme bioplynovou stanici na farmě Petrovice o výkonu 1 MW. BPS vyrábí elektrickou energii a teplo, které je využíváno k vytápění farmy Petrovice.

Produkty

Biopaliva

, Bioplyn

Komodity živočišného původu

, Jateční býci , Mléčný skot

Rostlinná výroba

, BPS , Kukuřice , Obiloviny , Olejniny , Pícniny , Trvalé travní porosty

Působnost společnosti

  • Česká republika

Kontakt

DZV NOVA, a.s.

Zemědělství
Petrovice 11, 25751 Bystřice, Česká republika
IČ: 47048522
Datová schránka: nv9tequ

E-mail: sekretariat@dzvnova.cz
Telefon: +420317793212
Web: dzvnova-as.cz