ACHP Levice a.s.

Spoločnosť ACHP Levice a.s. od dátumu svojho vzniku (v roku 1974) potvrdzuje aj v súčasnosti opodstatnenosť svojej existencie ako aj svoj odborný prínos v rámci špecializovaných výrobno–obchodných služieb pre rastlinnú výrobu.

Svojou dlhoročnou tradíciou, investičným rozvojom do materiálno–technickej základne zameranej na skladovanie, ošetrovanie a spracovanie agrokomodít, zabezpečuje poľnohospodárom v súčasnosti komplexnú ponuku v obchodnej činnosti so základnými vstupmi do rastlinnej  prvovýroby, následne ponukou financovania a zabezpečenia odbytu ich rastlinnej produkcie – hlavne obilnín a olejnín, čím prispieva významne k stabilizácii vzájomných dodávateľsko–odberateľských vzťahov a ich rozvoju.

Svojou rozloženou územnou organizačnou štruktúrou môže ponúkať svoje služby zákazníkom v oblasti okresov Levice, Topoľčany, Nitra, Zlaté Moravce, Nové Zámky, Komárno, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Turčianske Teplice, Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Levoča, Dolný Kubín, Námestovo, Trstená, Brezno, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Zvolen alebo Žarnovica. Pre tieto účely využíva svoje skladové kapacity, ktoré dosahujú u priemyselných hnojív tuhých a kvapalných 55000 ton. Pre účely pozberovej úpravy rastlinných komodít a ich skladovania využíva v súčasnosti kapacitu 130000 ton vo vlastných skladoch.

Spoločnosť ACHP Levice a.s. ponúka svojim zákazníkom široké spektrum služieb, ktoré sú spojené s predajom tovarov (priemyselné hnojivá tuhé, tekuté, agrochémia, osivá, pohonné hmoty), vrátane služieb výrobných a aplikačných, dopravných, skladovacích a v nemalej miere aj služby spojené s odbornou konzultáciou a poradenstvom v oblasti ochrany a výživy rastlín.

Spoločnosť ACHP Levice a.s. má od roku 2005 zavedený Integrovaný manažérsky systém kvality aj je držiteľom certifikátov podľa medzinárodných noriem:

- ISO 9001:2008

- ISO 14001:2004

- OHSAS 18001:2007

- ISCC


Produkty

Agrochemikálie

, Mořidla , Pesticidy

Hnojiva

, Foliární hnojiva , Hnojiva draselná , Hnojiva dusíkatá , Hnojiva fosforečná , Hnojiva hořečnatá , Hnojiva listová , Hnojiva organická , Hnojiva se sírou , Hnojiva speciální , Hnojiva stabilizovaná , Hnojiva trávníková , Hnojiva vápenatá

Komodity rostlinného původu

, Obiloviny , Olejniny

Krmiva a krmné komponenty

, Kompletní krmné směsi , Krmná močovina , Řepkové  šroty , Sojové  šroty

Osiva

, Kukuřice , Obiloviny , Olejniny

Pesticidy

, Fungicidy , Herbicidy , Insekticidy , Mořidla , Ostatní agrochemikálie

Služby

, Aplikační práce kapalných minerálních hnojiv , Aplikační práce pesticidů , Aplikační práce pevných minerálních hnojiv , Aplikační práce vápenatých hmot , Doprava a manipulace , Odborné poradenství , Precizní zemědělství , Skladování hnojiv , Skladování zemědělských komodit , Sušení a čištění zemědělských komodit

Působnost společnosti

  • Slovenská republika

Kontakt

ACHP Levice a.s.

Zemědělství
Podhradie 31, 93401 Levice, Slovensko
IČ: 5819
Datová schránka: achplv

E-mail: info@achplv.sk
Telefon: +421366357122
Web: www.achplv.sk