Duslo, a.s.

Společnost Duslo, a.s. patří již několik let mezi nejvýznamnější výrobce průmyslových hnojiv a technických produktů anorganické chemie v Evropě. Stejně dlouho se prosazuje i na evropském trhu gumárenských chemikálií. Společnost vyrábí mimo jiné i polyvinylacetátová a polyakrylátová lepidla a disperzie a různé další speciální produkty. Podle výše tržeb je Duslo druhým největším chemickým výrobcem na Slovensku s širokým portfoliem stálých zákazníků.

Společnost se spolu s výrobními jednotkami nachází v těsné blízkosti města Šaľa, které leží v nitranském kraji na jihu západního Slovenska, 65 km od Bratislavy, hlavního města Slovenské republiky. Část výrobních a obslužných činností se vykonává v Bratislavě (výroba gumárenských urychlovačů).

Ve společnosti je implementován certifikovaný systém integrovaného manažerství, který zastřešuje kvalitu, životní prostředí a management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Duslo a.s. má právo používat logo RESPONSIBLE CARE – Zodpovědné podnikání, udělované Svazem chemického a farmaceutického průmyslu SR společnostem, které mají a naplňují program zaměřený na zlepšování ochrany zdraví, životního prostředí a bezpečnosti ve všech činnostech spojených s podnikáním v chemickém průmyslu.


Produkty

Ekologické služby

, Čistírny odpadních vod , Odstraňování průmyslových netěsností , Spalovny

Energie

, Rozvod elektrické energie , Výroba a rozvod stlačeného vzduchu , Výroba a rozvod tepla , Výroba elektrické energie

Hnojiva

, Hnojiva dusíkatá , Hnojiva vícesložková

PVC

, Disperzie a disperzní lepidla , Gumárenské chemikálie a poloprodukty

Působnost společnosti

 • Česká republika
 • Slovenská republika
 • Německo
 • Maďarsko
 • Polsko
 • Rakousko
 • Francie
 • Itálie
 • Španělsko
 • Portugalsko
 • Velká Británie
 • Ruská federace
 • Brazílie
 • Indie
 • USA
 • celá Austrálie a Nový Zéland
 • Ukrajina
 • Rumunsko
 • Finsko
 • Srbsko
 • Turecko
 • Korea
 • Thajsko
 • Egypt

Kontakt

Duslo, a.s.

Chemie
Administratívna budova, ev. č. 1236, 92703 Šaľa, Slovensko
IČ: 35826487

E-mail: duslo@duslo.sk
Telefon: +42131775111
Web: www.duslo.sk