DEZA, a. s.

DEZA, a. s. se sídlem ve Valašském Meziříčí je výrobcem aromatických uhlovodíků a dalších chemických látek s téměř 120 letou tradicí. S roční zpracovatelskou kapacitou 450 000 tun surového dehtu a 160 000 tun surového benzolu patří mezi významné podniky v oboru na světě. Neustálou obnovou a modernizací používaných výrobních technologií se společnost snaží snižovat vliv výroby na životní prostředí. DEZA, a. s. plní od roku 1996 Program Odpovědné podnikání v chemii - Responsible Care. DEZA, a. s. má také od roku 1996 zaveden systém řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2009.


Produkty

Energie

, Výroba a rozvod tepla , Výroba elektrické energie

Průmyslová chemie

, Aromatické sloučeniny , Fenoly, kresoly, kresolové kyseliny , Síra , Smola a dehtové oleje , Změkčovadla a estery

Působnost společnosti

  • Česká republika
  • Slovenská republika
  • Německo
  • Maďarsko
  • Polsko
  • Itálie
  • Indie
  • celá Asie
  • Francie

Kontakt

DEZA, a. s.

Chemie
Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, Česká republika
IČ: 00011835
Datová schránka: av3cdzk

E-mail: posta@deza.cz
Telefon: +420571691111
Web: www.deza.cz