KLADRUBSKÁ a.s.

Společnost KLADRUBSKÁ a.s. se zabývá zemědělskou prvovýrobou. Společnost hospodaří na 4600 hektarech zemědělské půdy. Rostlinná výroba se zaměřuje především na produkci obilovin, řepky ozimé a výrobu krmiv. Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu s tržní produkcí mléka. Dalším předmětem činnosti společnosti je provoz bioplynové stanice.

Produkty

Komodity rostlinného původu

, Obiloviny , Olejniny

Komodity živočišného původu

, Mléčný skot

Rostlinná výroba

, Kukuřice , Luskoviny , Pícniny

Působnost společnosti

  • Česká republika

Kontakt

KLADRUBSKÁ a.s.

Zemědělství
Vojenice 80, 338 08 Kladruby, Česká republika
IČ: 25215671
Datová schránka: fyiesaq

E-mail: kladruby@kladrubska.cz
Telefon: +420 371 796 511
Web: www.kladrubska.cz