IKR Agrár Kft.

Společnosti IKR Agrár, Kft. je významným partnerem zemědělců na agrárním trhu v Maďarsku. Usiluje o komplexní rozsah nabídky obchodů, kvalitních služeb a poradenství zemědělským subjektům se širokým spektrem specializace, s cílem dosažení oboustranné spokojenosti a obchodní prosperity.

Společnost provádí nákup, posklizňovou úpravu, následné skladování a prodej rostlinných komodit. K tomuto účelu využívá vlastní sklady a sila. Nabízí také široké spektrum prodeje dalšího zboží a poskytování služeb. Navazujícím předmětem obchodní činnosti je obchod s agrochemií, hnojivy a osivy spojené s poskytováním odborných konzultací a poradenství.

Produkty

Hospodářské potřeby

, Hospodářské potřeby

Osiva

, Kukuřice , Luskoviny , Luštěniny , Obiloviny , Olejniny , Pícniny

Pesticidy

, Fungicidy , Herbicidy , Insekticidy , Mořidla , Ostatní agrochemikálie

Služby

, Odborné poradenství , Skladování hnojiv , Skladování pesticidů , Skladování zemědělských komodit

Působnost společnosti

  • Maďarsko

Kontakt

IKR Agrár Kft.

Zemědělství
Bábolna IKR Park Hrsz.: 890, 2943 , Maďarsko
IČ: 11-09-018262

E-mail: info@ikragrar.hu
Telefon: +3634569000
Web: www.ikragrar.hu