AGRO Jevišovice, a.s.

Vznik společnosti AGRO Jevišovice, a.s., sahá až do roku 1993. Roku 2010 došlo k přeměně společnosti na akciovou společnost. K hlavním činnostem společnosti patří rostlinná výroba, chov mléčného skotu, vedlejšími činnostmi jsou výroba krmných směsí či chov krokodýlů nilských.

V současnosti AGRO Jevišovice, a.s., provozuje rostlinnou výrobu na zhruba 6800 hektarech zemědělské půdy. Tento podnik se zaměřuje na pěstování tržních plodin. Nosnými produkty jsou zejména pšenice ozimá, ječmen jarní ve sladovnické kvalitě, ozimá řepka či kukuřice na zrno. Ostatní výroba je zaměřena na plodiny, jež zabezpečují potřeby živočišné výroby společnosti AGRO Jevišovice, a.s. Ta spočívá v chovu kolem 830 kusů dojnic ustájených ve dvou farmách. Zemědělský podnik též vyrábí krmné směsi pro skot či směsi pro maloprodej.

K zajímavostem patří fakt, že je společnost AGRO Jevišovice, a.s., i nadále majitelem chovu krokodýlů nilských, jež může veřejnost spatřit v krokoteráriu přímo v obci Jevišovice.  

Výsledkem hospodářské činnosti společnosti AGRO Jevišovice, a.s., jsou produkty jako krmné a potravinářské obiloviny, olejniny, krmné směsi či mléko. Zároveň tento podnik poskytuje zákazníkům služby, jež spočívají v sušení, čištění a skladování obilovin i olejnin, v nákladní dopravě a poskytování služeb servisního střediska techniky značky New Holland.

 

Produkty

Komodity rostlinného původu

, Obiloviny , Olejniny

Komodity živočišného původu

, Mléčný skot , Zvířata

Krmiva a krmné komponenty

, Kompletní krmné směsi

Působnost společnosti

  • Česká republika

Kontakt

AGRO Jevišovice, a.s.

Zemědělství
Jevišovice 102, 671 53 Jevišovice, Česká republika
IČ: 49455958
Datová schránka: vjujvnn

E-mail: info@agd-jevisovice.cz
Telefon: +420515266711
Web: www.agd-jevisovice.cz