AGS AGRO České Budějovice a.s.

Společnost AGS AGRO České Budějovice a.s. se jakožto dceřiná společnost ZZN Pelhřimov zabývá klasickou zemědělskou prvovýrobou v bramborářsko-ovesné oblasti jižních Čech, konkrétně Budějovicka a Českokrumlovska. Dále je předmětem činnosti společnosti též chov masného skotu či poskytování služeb v oblasti zemědělství. Důležitou složkou činnosti AGS AGRO České budějovice a.s. je též aplikace přípravků chemické ochrany, vápenatých hmot nebo rozmetání hnoje.

Celková výměra zemědělské půdy, na níž společnost hospodaří, se pohybuje na úrovni 2400 hektarů. Charakter krajiny, kterou společnost AGS AGRO České Budějovice a.s. obhospodařuje, je z velké části tvořen travními plochami, a to až z 45 %.


Produkty

Komodity živočišného původu

, Masný skot

Rostlinná výroba

, Obiloviny , Olejniny , Pícniny , Trvalé travní porosty

Služby

, Aplikační práce kapalných minerálních hnojiv , Aplikační práce pesticidů , Aplikační práce statkových hnojiv , Aplikační práce vápenatých hmot

Působnost společnosti

  • Česká republika

Kontakt

AGS AGRO České Budějovice a.s.

Zemědělství
Třebízského ul. 1217, 37401 Trhové Sviny, Česká republika
IČ: 48244376
Datová schránka: pcicn92

E-mail: radovan.liska@agsagro.cz
Telefon: +420724230602
Web: www.agsagro.cz