Agropodnik a.s. Trnava

Agropodnik  a.s. Trnava je jednou z obchodných spoločností patriacich do zoskupenia podnikov koncernu AGROFERT. Prevažujúci charakter jej činností ju charakterizuje ako obchodnú spoločnosť, ktorá poskytuje komplexné služby farmárom v oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby. Obchodné aktivity sú založené na predaji priemyselných hnojív a súvisiacich služieb. Postupne bola činnosť pôvodnej spoločnosti rozšírená o ďalšie významné obchodné aktivity, ktorými sú predaj prostriedkov na ochranu rastlín (poľnohospodárskej chémie), nákup a predaj rastlinných komodít (obilnín a olejnín), predaj nafty a kŕmnych surovín (sójové a repkové šroty) a poskytovanie služieb skladov (sušenia, čistenia, ošetrovania a skladovania rastlinných komodít), laboratórna činnosť (odbery a rozbory agrokomodít). V súčasnosti spoločnosť disponuje skladmi pre uskladnenie agrokomodít v objeme približne 360 tisíc ton po celom Západnom Slovensku.

Komplexnejšia ponuka tovarov a služieb poľnohospodárom významne posilňuje a zvýrazňuje postavenie spoločnosti Agropodnik a.s. Trnava v trnavskom regióne a v priľahlých regiónoch. Veľkou konkurenčnou výhodou tejto spoločnosti je skutočnosť, že prevažujúci objem obchodného tovaru, predovšetkým priemyselných hnojív, chémie a osív nakupuje od sesterských spoločností v rámci koncernu AGROFERT, čo vytvára predpoklad pre poskytovanie zaujímavých a výhodných obchodných podmienok pri ich predaji poľnohospodárom.

Podnikateľským heslom spoločnosti Agropodnik a.s. Trnava, ktorým sa verejne prezentuje, je „Spoločne k úspechu“. Toto heslo vyjadruje základnú podnikateľskú filozofiu spoločnosti Agropodnik a.s. Trnava, vyjadrujúcu neoddeliteľnosť a vzájomnú závislosť jej úspechov a úspechov spoločenstva poľnohospodárskych subjektov, s ktorými spolupracuje. Preto je trvalou snahou vrcholového manažmentu tejto spoločnosti vytváranie dlhodobých, perspektívnych a vzájomne výhodných obchodných vzťahov s jej obchodnými partnermi.

Spoločnosť Agropodnik a.s. Trnava je držiteľom certifikátov  Systému managementu kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2008, HACCP,GTP - účastnícky a ISSC.


Produkty

Agrochemikálie

, Pesticidy , Speciální hnojiva

Hnojiva

, Foliární hnojiva , Hnojiva draselná , Hnojiva dusíkatá , Hnojiva fosforečná , Hnojiva hořečnatá , Hnojiva listová , Hnojiva se sírou , Hnojiva speciální , Hnojiva trávníková , Hnojiva vápenatá , Hnojiva vícesložková

Komodity rostlinného původu

, Obiloviny , Olejniny

Krmiva a krmné komponenty

, Kompletní krmné směsi , Řepkové  šroty , Sojové  šroty

Osiva

, Kukuřice , Obiloviny , Olejniny

Pesticidy

, Fungicidy , Herbicidy , Insekticidy , Mořidla , Ostatní agrochemikálie

PHM, topné oleje

, Nafta

Služby

, Odborné poradenství , Skladování hnojiv , Skladování pesticidů , Skladování zemědělských komodit , Sušení a čištění zemědělských komodit

Stavební technika

, CASE

Zemědělská technika

, Sklízecí mlátičky , Traktory , Závěsná technika

Působnost společnosti

  • Slovenská republika
  • Polsko
  • Rakousko

Kontakt

Agropodnik a.s. Trnava

Zemědělství
Chovateľská 2, 91701 Trnava, Slovensko
IČ: 31420494

E-mail: darina.tothova@agptt.sk
Telefon: +421335446481
Web: www.agptt.sk