AgroZZN, a.s.

Společnost AgroZZN, a.s., se sídlem v Rakovníku je díky dlouholeté tradici v obchodu obilovinami a olejninami významným partnerem zemědělců na agrárním trhu v České republice. Společnost působí v rozsáhlém regionu, který zahrnuje oblasti Rakovnicka, Chomutovska, Lounska a Slánska. Společnost AgroZZN, a.s., se specializuje na rostlinné komodity, průmyslová hnojiva, osiva a pesticidy. Hlavním cílem společnosti je nabídnout zákazníkům komplexní a kvalitní služby, a to včetně poradenství zemědělským subjektům se širokým spektrem specializace. Cílem je dosažení oboustranné spokojenosti a obchodní prosperity.

Společnost AgroZZN, a.s., provádí nákup, posklizňovou úpravu, následné skladování a prodej rostlinných komodit. K tomuto účelu využívá skladovou kapacitu 247 370 tun ve vlastních skladech a silech ve Středočeském a Ústeckém kraji. Část svých skladových kapacit poskytuje pro SSHR a SZIF.

AgroZZN, a.s., nabízí také široké spektrum prodeje dalšího zboží a poskytuje s tím související služby. Navazujícím předmětem obchodní činnosti společnosti je obchod agrochemií, hnojivy a osivy. S tím je spojeno také poskytování odborných konzultací a specializovaného poradenství. Zaměstnanci AgroZZN, a. s., jsou schopni nabídnout zákazníkům optimální řešení jejich potřeb a vždy se jim snaží vyjít maximálně vstříc.

 

Dceřiné společnosti zemědělské prvovýroby a služeb:
AGRO Plchov, spol. s.r.o.
AGROCOM Hrušovany, spol. s.r.o.
AGROZES. spol. s.r.o.
M + A + J s.r.o.
První Žatecká a.s.
Zemědělská společnost Blšany s.r.o.
Zemědělská společnost Třeblívice a.s.
ZOS Běsno s.r.o.


Produkty

Agrochemikálie

, Hospodářské potřeby , Mořidla , Pesticidy , Speciální hnojiva

Hnojiva

, Foliární hnojiva , Hnojiva draselná , Hnojiva dusíkatá , Hnojiva fosforečná , Hnojiva hořečnatá , Hnojiva listová , Hnojiva organická , Hnojiva se sírou , Hnojiva speciální , Hnojiva stabilizovaná , Hnojiva trávníková , Hnojiva vápenatá , Hnojiva vícesložková

Komodity rostlinného původu

, Luštěniny , Obiloviny , Olejniny

Krmiva a krmné komponenty

, Kompletní krmné směsi , Krmná močovina , Řepkové  šroty , Sojové  šroty

Osiva

, Kukuřice , Luskoviny , Obiloviny , Olejniny , Pícniny

Pesticidy

, Fungicidy , Herbicidy , Insekticidy , Mořidla , Ostatní agrochemikálie

PHM, topné oleje

, Benzíny , Nafta , Topné oleje , Uhlí

Pohonné hmoty

, Benzíny , Nafta

Služby

, Odborné poradenství , Skladování hnojiv , Skladování pesticidů , Skladování zemědělských komodit , Sušení a čištění zemědělských komodit

Působnost společnosti

  • Česká republika

Kontakt

AgroZZN, a.s.

Zemědělství
V Lubnici 2333, 269 26 Rakovník, Česká republika
IČ: 45148082
Datová schránka: tveg5hr

E-mail: sekretariat@agrozzn.cz
Telefon: +420313283111
Web: www.agrozzn.cz