PRECHEZA a.s.

PRECHEZA a.s. má více než stoletou tradici, zejména ve výrobě anorganických chemických produktů. Je významným výrobcem a dodavatelem anorganických pigmentů v ČR, jedním ze tří výrobců titanové běloby v rámci zemí CEFTA a vývozcem technologického know how. Tato chemická společnost patří k významným zaměstnavatelům v Přerově i v okolí.

PRECHEZA a.s.aktivně působí ve Svazu chemického průmyslu ČR, Hospodářské komoře, Asociaci výrobců nátěrových hmot ČR. V roce 1994 se stala přidruženým členem Asociace výrobců titanové běloby v Evropě (Titanium Dioxide Manufacturers Association - TDMA) a od roku 2000 je jejím řádným členem.

Rozhodujícím výrobním i obchodním artiklem akciové společnosti je titanová běloba, její prodej představuje cca 86 % celkového obratu společnosti. Dále se na obratu společnosti podílejí železité pigmenty (8 %), kyselina sírová (1 %) a ostatní chemikálie. Z celkového objemu prodaných chemických výrobků je více jak 90 % exportováno.

Hlavním vývozním teritoriem je západní Evropa s podílem 51% z celkového prodeje. Podíl států střední a východní Evropy včetně Slovenska činí cca 19 %, států severní a střední Ameriky pak 13% z celkového prodeje. Skupina zemí asijsko-pacifické oblasti zahrnuje 15% z celkového prodeje a Afrika se zeměmi Středního východu zahrnují cca 2 % z celkového objemu prodeje. Mezi klíčové zákazníky Prechezy patří především výrobci z odvětví nátěrových hmot, plastů, papíru a stavebnictví. Dále se společnost řadí mezi významné výrobce produktů pro farmaceutický průmysl, potravinářské firmy, či podniky z oblasti zemědělství. Výzkumné, vývojové a aplikační požadavky kladené na naše výrobky řeší naše technologické centrum.

Produkty

Anorganická chemie

, Kyseliny , Soli

Pigmenty

, Anorganické pigmenty

Průmyslová chemie

, Ilmenit , Pigmenty , Síra

Působnost společnosti

 • Česká republika
 • Slovenská republika
 • Německo
 • Maďarsko
 • Čína
 • Polsko
 • Rakousko
 • Francie
 • Itálie
 • Španělsko
 • Portugalsko
 • Velká Británie
 • Ruská federace
 • Indie
 • USA
 • Kanada
 • Ukrajina

Kontakt

PRECHEZA a.s.

Chemie
Nábř. Dr. Edvarda Beneše 1170/24, 750 02 Přerov, Česká republika
IČ: 26872307
Datová schránka: sbnfsqn

E-mail: precheza@precheza.cz
Telefon: +420581252111
Web: www.precheza.cz