Obor lesnictví a dřevařství

17 300 000
sazenic ročně
937
zaměstnanců
2
společnosti
3 028 000
vyrobených palet ročně

Lesnictví a dřevařství v koncernu Agrofert

Obor lesnictví a dřevařství v koncernu AGROFERT zajišťuje komplexní služby v péči o české lesy a veřejnou zeleň. Naše společnosti se starají o lesy od semenáčků až po vzrostlé stromy, se dřevem také obchodují a dále ho zpracovávají.

Lesnictví a dřevařství tvoří v podnikání koncernu AGROFERT spíše menší obor, avšak má svůj význam z hlediska využití našeho know-how a propojení s dalšími obory činností koncernu AGROFERT.

Naše společnosti tvoří síť lesnických středisek a školkařských areálů napříč celou Českou republikou. Lesnická střediska provádějí pěstební i těžební lesnické práce a s vytěženým dřevem následně obchodují. Školkařské areály produkují kvalitní sadební materiál lesních dřevin pro obnovu lesa, rekultivace nebo ozeleňovací projekty. Ročně vyprodukují přes 17 milionů sazenic stromů. Lesnická střediska i školkařské areály jsou vybaveny moderními technologiemi. 

Do dřevozpracující části koncernu AGROFERT patří provoz na výrobu překližek s roční produkcí až 50 tis. m3, provoz na výrobu dřevěných palet a síť několika menších regionálních pilařských provozů.

Lesnictví a dřevařství doplňují aktivity koncernu AGROFERT v oblasti zemědělských půd o dřevní hmotu, kterou vnímáme jako ekologickou a trvale obnovitelnou surovinu vhodnou pro další zpracování zejména v regionu jejího původu.