Žně, nejnáročnější období všech zemědělců

28. 6. 2024

Blázinec a chaos. Nejnáročnější období všech zemědělců, startují žně a pracuje se od rána do večera, od večera do rána, doslova bez přestání. 

Příroda se neptá, zemědělec se ji musí přizpůsobit. Proto se zemědělství jako práce dělat moc nedá, je to bez nadsázky životní styl. Třetí desetiletí tohoto století nás navíc upozorňuje, jak důležité zemědělství je. Protože bez kvalitních a dostupných potravin se o kvalitě života nedá mluvit. O to větší respekt a úctu mějme k těm, kdo se zemědělství věnují. 

Období žní

Červenec 

Začíná se sklizní ozimého ječmene, následuje řepka a ozimá pšenice, režii má ovšem příroda a především vlhkost, která je pro každou plodinu jiná. A mezi tím vším se musí najít ještě čas na přípravu půdy v podobě základního podmítnutí, které půdě pomáhá udržet vláhu.

Srpen 

Žně jsou stále v plném proudu – končí se s pšenicí a začíná se sklízet oves i silážovat kukuřice. Zakládají se nové porosty řepek, založeny jsou letní výsevy meziplodin, typicky svazenky či hořčice. Pokračuje intenzivní příprava půdy, do níž se zapravuje sláma, která nebyla sklizena na podestýlku pro hospodářská zvířata. Na chmelnicích začíná sklizeň.

Září

Probíhají sklizně silážních kukuřic, sóji a senáže, pomalu se rozbíhá sklizeň cukrovky, která potrvá až do listopadu. A již tady se rozhoduje o příští úrodě, protože se zakládají porosty ozimých pšenic a ječmenů. Pole se živí hnojem a louky se již uklízejí a připravují na zimu, nicméně pokud počasí dá, ještě jednou se sklidí, tentokrát na senáže.