Žádné dotace na pěstování ani výkup řepky v ČR neexistují

21. 12. 2022

Web forum24.cz zveřejnil 21. 12. 2022 článek „Zlatý důl jménem biopaliva. Babišův lukrativní tunel na veřejné rozpočty“ plný nepravdivých a zavádějících informací. Uvádíme zde na pravou míru ty největší nepravdy:

Není pravda, že pěstování a výkup řepky olejné v ČR jsou jakkoli specificky dotované. Pěstitel může čerpat dotace na osetý hektar, ať už na něm pěstuje řepku, kukuřici nebo pšenici. Výkup nijak dotovaný není. Jedinou tzv. citlivou plodinou (tj. mimořádně podporovanou), z které se vyrábí v ČR biopaliva, je paradoxně cukrová řepa, kterou ovšem AGROFERT nikdy nezpracovával a nezpracovává. (https://eagri.cz/public/web/file/542452/Podpora_citlivych_komodit_VI.AK.pdf

Biopaliva  jsou přimíchávána do pohonných hmot v celé EU  kvůli plnění ekologických požadavků EU (snižování emisí v dopravě), které si nevymyslel AGROFERT, ale Evropská komise před více než 15 lety. V mnohých zemích EU se přimíchává podstatně více biopaliv než v ČR a tento podíl v celé EU ještě dále poroste z důvodu neustálého zpřísňování ekologických požadavků EK na snižování emisí v dopravě, kdy biopaliva jsou v celé EU dnes nejefektivnějším nástrojem, jak snižování emisí dosáhnout. Takto použitá biopaliva  jsou při  prodeji pohonných hmot plně  zdaňována spotřební daní a DPH.

Česká, dnes platná legislativa nikomu neukládá přimíchávat  biopaliva do motorových  paliv  jen z řepky nebo jen z tuzemska a každý, kdo je povinen snižovat emise v dopravě má plnou svobodu volby, jak toho dosáhnout. Navíc, nadpoloviční část biopaliv v ČR nepochází vůbec z řepky, ale z cukrové řepy, cukrové třtiny, kukuřice, palmového oleje,  upotřebených olejů a tuků či jiných odpadů a víc než třetina biopaliv se do ČR dováží. 

MŽP, Zprávy o emisích GHG z dodaných pohonných hmot za rok 2021

Zdroj: MŽP, Zprávy o emisích GHG z dodaných pohonných hmot za rok 2021