Všichni zemědělci podnikají podle stejných pravidel, do šetrného hospodářství investujeme stovky milionů ročně

5. 2. 2024

Článek „Stav naší krajiny, její možná obnova a evropský zákon na obnovu přírody“ autora Karla Pracha v časopise Odpadové fórum uvádí „Naše krajina nevzkvétá. Dovolím si tady parafrázovat. Největší negativní vliv na ni má dneska intenzívní zemědělská výroba, hlavně působení velkých zemědělských subjektů typu Agrofert, jejichž cílem je zisk za každou cenu, bez ohledu na stav přírody a zdraví obyvatel.

 

Reakce AGROFERTUJde o zcela nepravdivé tvrzení. Koncern Agrofert a další velké zemědělské subjekty hospodaří dle stejných českých a evropských zákonů a pravidel jako ostatní malí či kterýkoliv jiní zemědělci v této zemi. Stejně tak každý velký i malý podnikatel podniká s cílem zisku, zisk jako cíl podnikání je dán i zákonem. Jen díky zisku a také díky naší velikosti můžeme investovat do vyspělé techniky a precizního zemědělství, které nám umožní mnohem šetrnější přístup k půdě a krajině než bez ní. Každoročně investujeme do nové techniky, šetrných technologií a prvků precizního zemědělství stovky milionů korun. Čeští zemědělci vč. těch velkých navíc používají v celoevropském srovnání výrazně méně hnojiv a dalších prostředků na podporu růstu rostlin.

 

Odpovědný přístup k přírodě a její ochrana je základem naší společenské odpovědnosti. Bez čistého životního prostředí a zdravé krajiny nelze kvalitně a ziskově provozovat zemědělství.