Vnímáme veřejnou diskusi o chovech nosnic a produkci vajec v České republice

21. 2. 2020

V naší firmě zvažujeme možnosti, jakým směrem se v této oblasti v dalších letech vydat, nicméně zatím nemáme jednoznačný závěr. Výroba vajec je dlouhodobě ekonomicky neefektivní z důvodu neúnosných investic vyvolaných nátlakem aktivistů.

Obchodní politiku řetězců nechceme komentovat, je to jejich věc. Domníváme se však, že kampaň aktivistů proti klecovým chovům je účelová. Je zajímavé, že aktivistům vadí jen česká vejce z klecových chovů. Klecová vejce, která se sem nyní dovážejí z Polska nebo dokonce z Nizozemska či Francie, jim už nevadí.

Na celou situaci je potřeba pohlížet v evropském kontextu. Pokud by všechny řetězce v Evropě trvaly na závazku prodávat po roce 2025 pouze vejce z halových chovů, evropští producenti vajec zdaleka nebudou schopni dodat na trh potřebné množství vajec, protože v Evropě takové množství halových vajec prostě není a nebude. To se samozřejmě dotkne i České republiky. Mimochodem, Maďaři podle našich informací usilují o zachování produkce klecových vajec až do roku 2050.

Dovolte několik faktů:

  • Češi nyní ročně zkonzumují téměř tři miliardy vajec. Buď je vyrobí čeští výrobci, nebo se sem odněkud dovezou, třeba z Polska.
  • Čeští chovatelé používají k produkci jak klecové chovy, tak i chovy voliérové. Není pravda, co tvrdí aktivisté, že by slepice v klecových chovech trpěly. Dnes se používá pro chov tzv. obohacený klecový systém, kde slepice mají podstatně lepší životní podmínky, než tomu bylo v minulosti.
  • Obohacené klece obsahují snášková hnízda, napájecí a krmný systém, hřady, popeliště, místo pro broušení drápů, sběrný systém vajec a trusný pás.
  • Navíc v moderních klecových chovech je v klecích jen malá skupina zvířat, která si vytvoří určitou hierarchii, a tím nedochází ke kanibalismu a neustálému boji mezi zvířaty (což se v halách naopak děje).
  • Obohacené klecové chovy používají chovatelé v ČR povinně od roku 2012 a investovali do nich desítky milionů korun. To vše mimo jiné na základě požadavků aktivistů, kterým to teď ovšem, jak je vidět, nestačí.

Naproti tomu chov nosnic v otevřených voliérách může být na první pohled líbivější, ovšem opak je pravdou:

  • Mnohdy i tisíce slepic na jednom místě nemají jasně danou hierarchii a dochází k jejich vzájemným útokům a následnému kanibalismu.
  • Úhyn v otevřených voliérách je podstatně větší než v klecích, což potvrzují i různé univerzitní studie.
  • Vejce jsou mnohem více kontaminována mikroby z podestýlky.

 

Závěrem je možné konstatovat, že neexistuje žádný chuťový rozdíl mezi vajíčkem z klece a vajíčkem z voliéry. Chutnají naprosto stejně. Technologie chovu nosnic v halách je ale prostě drahá a odráží se v konečné ceně vajec. Pokud by se u nás produkovala jen vejce z otevřených voliérových chovů, pravděpodobně by došlo ke skokovému zdražení vajec v obchodech. Pro mnoho zákazníků je však nízká cena u pokladny stále rozhodujícím faktorem. Bohužel tito zákazníci ztratí možnost výběru.

 

Problematice se ve svých tiskových zprávách věnují také MZe a Agrární komora:

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_ministr-zemedelstvi-nejsem-proti-zakazu.html

http://www.akcr.cz/txt/zakaz-klecovych-chovu-pouze-v-ramci-vsech-clenskych-statu-eu

DALŠÍ ZPRÁVY