UNILES spoluzakládá dřevařský fond

20. 9. 2015

Naše společnost Uniles, a.s., aktivně podpořila záměr Lesnicko-dřevařské komory při Agrární komoře ČR na zřízení Dřevařského marketingového fondu zaměřeného na podporu spotřeby tuzemského dříví a dřevěných výrobků v České republice.