Tiskové sdělení koncernu AGROFERT ohledně stížnosti k Radě ČT

18. 3. 2015

Rádi bychom reagovali na nařčení v médiích, kdy je naší společnosti AGROFERT přisuzována snaha řídit Českou televizi či omezovat svobodu slova. Takové tvrzení je naprosto absurdní. Naše firma pouze využila právo ohradit se prostřednictvím stížnosti k Radě ČT vůči některým reportážím odvysílaným v pořadu Reportéři ČT. Domníváme se, že v demokratické společnosti je právem každého – firmy či občana – obrátit se se stížností na Radu ČT ve chvíli, kdy má stěžovatel důvodné podezření na účelovost reportáží, vytrhávání informací z kontextu, překrucování faktů či záměrné zamlčování důležitých skutečností. Pakliže se určité skupině novinářů nelíbí, že jsme využili stejného práva jako kdokoliv jiný v České republice, pak by se měli sami zamyslet nad tím, zda konají skutečně nezaujatě. Zaráží nás, že možnost podat stížnost je v případě koncernu AGROFERT a priori považována za snahu cokoliv řídit. Ukazuje to pouze na fakt, že ne všichni mají v očích určitých novinářů rovnocenná práva. Bez výhrad ctíme svobodu slova. Bohužel se však potýkáme s evidentně záměrnou neobjektivitou, nepravdami a očerňováním naší firmy na základě nepodložených spekulací. Pokud bychom o těchto skutečnostech nebyli přesvědčeni, stížnost k Radě ČT bychom jistě nepodávali. Svoboda slova by v České republice neměla vyústit v anarchii slova, proti které není obrany.