Studovat dnes může každý. Komu chybí finance, tomu pomůže Nadace Agrofert

25. 9. 2015

Mezi mladými lidmi je stále mnoho těch, kteří nemohou studovat kvůli vlastní finanční situaci. Stipendijním programem se snažíme vyřešit problém talentovaných a cílevědomých zájemců o studium. Na oplátku chceme jediné – aby sami pomáhali svému okolí. Nečekáme děkovné dopisy ani chvalozpěv, ale myslíme si, že je fér, aby studenti výměnou za finanční podporu vykonávali něco dobrého pro svoje okolí. Mohou třeba sociálně slabší děti doučovat v jazycích nebo matematice,“ představuje hlavní myšlenku stipendijního programu Nadace Agrofert její ředitelka Zuzana Tornikidis. Stipendijní program je otevřen všem zájemcům o studium bakalářských či magisterských programů na veřejných vysokých školách v ČR. Mohou se přihlásit i ti, kteří na vysoké škole již studují, ale dostali se do svízelné finanční situace. „Samozřejmě platí, že náš program má určité podmínky. Mezi ně patří věk do 26 let, studijní výsledky či doklad od sociální správy o sociální situaci uchazeče,“ upřesňuje Tornikidis.
Zájemci se mohou do stipendijního programu přihlásit do 30. listopadu 2015. Všechny podmínky a podklady pro žádost najdou na internetových stránkách Nadace Agrofert. „Věříme, že podpoříme desítky talentovaných mladých lidí, kteří budou dál pomáhat svému okolí. Přesně tak, jak se na vysokoškolské studenty sluší a patří,“ uzavírá Zuzana Tornikidis.
    
O Nadaci Agrofert – Pomáhat srdcem
V koncernu Agrofert platí, že jsou podniky nejenom významnými ekonomickými subjekty a zaměstnavateli v regionech České republiky, ale že mají také velkou odpovědnost vůči svému okolí. Proto v roce 2011 vznikla Nadace Agrofert, která sjednotila strategii charitativních činností. Společnosti koncernu Agrofert její vznik podpořily dary v souhrnné výši téměř 100 milionů korun. Tyto prostředky slouží k realizaci řady projektů. Sportovními centry pro děti počínaje a Fondem pro rodiče samoživitele konče. Nadace přispívá nejenom neziskovým organizacím na rozvoj jejich aktivit či na zlepšení jejich materiálně-technického vybavení a podmínek činnosti, ale věnuje se i žádostem individuálních žadatelů. Více informací na www.nadace-agrofert.cz.