Stanovisko k auditu Evropské komise

2. 12. 2019

Jsme však dotčenou osobou, jak nám již dříve potvrdila Evropská komise, proto zašleme na MMR dopis, kde požádáme, aby nám ministerstvo dokument poskytlo, abychom jej mohli prostudovat a případně hájit svá práva. Jsme přesvědčeni, že na naší straně jsme vždy postupovali přesně podle zákona a že se náš někdejší akcionář v žádném střetu zájmů nenachází.