Společnost PREOL investuje do výrobny extrudovaných řepkových šrotů

5. 5. 2015

Lovosice, 4. května 2015 – Společnost PREOL, a.s., která provozuje nejmodernější jednotku na zpracování řepkového semene v ČR s kapacitou zpracování 450 000 tun ročně, investuje do konce roku 2016 téměř 200 milionů korun do výstavby nové moderní výrobny extrudovaného řepkového šrotu.

Podpisem smlouvy se společností BAK stavební společnost, a.s., byl dne 27. dubna 2015 uzavřen kontrakt a tím byla zahájena realizační část investice, na jejímž konci bude uvedena do provozu nová výrobna extrudovaného řepkového šrotu o roční kapacitě produkce 80 tisíc tun této hodnotné krmné suroviny. Touto investicí bude též vytvořeno 8 nových pracovních míst a bude výrazně rozšířeno portfolio produktů lovosické firmy PREOL, a.s.. 

PREOL tím pokračuje v realizaci své politiky rozšiřování nabídky všech produktů ze zpracování řepkového semene, tedy řepkového oleje pro technické účely, jedlého řepkového oleje pro potravinářské účely, řepkových šrotů pro krmivářský průmysl a glycerinu pro farmaceutický a kosmetický průmysl.

Řepkové šroty jsou významným zdrojem bílkovin pro hospodářská zvířata. Hned po pícninách a obilovinách jsou z hlediska významu nejdůležitější právě rostlinné šroty, kterých firma PREOL v současné době produkuje 280 tisíc tun. Realizací investice do nové moderní technologie Extruze se významně zvýší nutriční hodnota v současnosti vyráběných řepkových šrotů.

Extrudovaný řepkový šrot je používán jako náhrada za sojový šrot u vysokokapacitních dojnic. Přidanou hodnotou Extrudovaných řepkových šrotů je jejich vysoká stravitelnost, čímž dochází ke zvýšení mléčné užitkovosti (dojivosti). Zároveň, při použití Extrudovaných řepkových šrotů, dojde u výrobců krmných směsí k 50 – 100% náhradě dovážených sojových extrahovaných šrotů, v závislosti na složení krmné směsi. Substitucí za sojový šrot dochází tedy i ke snížení ceny vstupních surovin pro konečného zákazníka a zároveň k vyšší dojivosti.