S ODEBRÁNÍM ZNAČKY KLASA PRO ČEŘÍNEK NESOUHLASÍME

30. 3. 2020

Podle kontrolních testů je obsah masa v pořádku.

Je to pro nás velmi překvapující zpráva. S odebráním značky Klasa nesouhlasíme. Oblíbený Čeřínek vyrábíme již mnoho let a to podle stále stejné receptury. Nezaznamenali jsme dosud žádné výhrady ze strany kontrolních orgánů a jsme přesvědčeni, že Čeřínek značku Klasa velmi dobře reprezentoval. Čeřínek je pravidelně testován v akreditovaných laboratořích. Stejně tak tento výrobek testují i naši obchodní partneři a dosud se nikdy nestalo, že by byl výrobek vylistován kvůli nepřesné deklaraci na etiketě. 

Po obdržení informace z Krajské veterinární správy o negativním výsledku jsme odeslali takzvaný duplicitní vzorek ze stejné šarže, který byl v původním zapečetěném obalu, k testování do stejné akreditované laboratoře. Akreditovaná laboratoř stanovila obsah masa 164,4 % (+/-10 %), tedy že je obsah masa v pořádku. Pokud jde o negativní výsledek původního rozboru, domníváme se, že mohlo dojít k ojedinělému výkyvu při výrobě tohoto výrobku nebo o odchylku měření v laboratoři, což by dokládal i rozbor duplicitního vzorku s vyhovujícím výsledkem. Určitě budeme usilovat o opětovné získání značky Klasa pro salám Čeřínek.