Reakce na tiskové prohlášení paní Lucie Odkolek

18. 3. 2024

Společnost UNITED BAKERIES a.s. z koncernu AGROFERT se ohrazuje proti tiskovému prohlášení paní Lucie Odkolek, kde mimo jiné uvádí, že:

 „…Světový den mouky oslaví Agrofert letos poprvé bez “Odkolku”. Úřad průmyslového vlastnictví vyhověl návrhu Lucii Odkolek a ochrannou známku "Odkolek" (nejen) pro mouku mu zrušil. Společnost United Bakeries a.s. z holdingu AGROFERT přišla v průběhu roku 2023 o naprostou většinu ochranných známek obsahujících „ODKOLEK“. Mimo jiné o možnost podnikat v mlynářství a vyrábět mouku pod značkou „Odkolek“…“

Tato tvrzení se nezakládají na pravdě, kdy veškeré ochranné známky řady Odkolek, které dlouhodobě aktivně využíváme pro naše výrobky a služby, máme řádně pro tyto výrobky a služby registrovány, jsou samozřejmě platné a ÚPV je rozhodně nezrušil.

Skutečnost, že u některých marginálních ochranných známek řady Odkolek došlo ke zrušení z důvodu jejich neužívání, resp. že u některých dalších ochranných známek došlo k omezení tříd výrobků a služeb, nemá na naše portfolio výrobků žádný dopad, a to právě z důvodu, že tyto známky již delší dobu nevyužíváme, resp. je nevyužíváme pro zrušené třídy výrobků a služeb.

S ohledem na uvedené jsme proto nemuseli žádný výrobek dodávaný na trh společností UNITED BAKERIES a.s. pod známkou Odkolek omezovat, tj. žádného našeho výrobku se výše uvedené rozhodnutí ÚPV nedotklo, a to ani citovaných mouk, které pod známkou Odkolek na trh ani neuvádíme. Tvrzení paní Lucie Odkolek, že naše společnost přišla o možnost podnikat v mlynářství, je samozřejmě rovněž naprosto zavádějící.