Reakce Agrofertu na nepravdivé informace v Reportérech ČT

13. 9. 2023

V pořadu Reportéři vysílaném v pondělí 11. 9. 2023 v 21:15 Českou televizí zazněly nepravdivé a zavádějící informace o koncernu Agrofert a společnostech Penam a United Bakeries. Vedle formální stížnosti vedení České televize a Radě ČT uvádíme alespoň ta nejzávažnější tvrzení na pravou míru.

Redaktor Ondřej Golis (OG) uvedl, že „je u nás několik velkých firem, které mohou určovat ceny.“

K tomuto uvádíme, že žádná z potravinářských společností koncernu Agrofert nemá takové postavení na trhu, které by umožňovalo cenu na trhu určovat.

Redaktorka Jana Neumannová (JN) uvedla, že „koncern Agrofert ze svěřenského fondu šéfa hnutí ANO Andreje Babiše získal nejvýznamnější postavení na pekařském trhu, a tedy i zásadní vliv na ceny pečiva.“

Toto tvrzení není pravdivé. Skupina Penam má v oblasti pečiva v každém regionu několik konkurentů, protože zejména nebalené pečivo se obvykle vozí do vzdálenosti 80 km. V některých případech jsou tyto konkurenti větší než je Penam v daném regionu.

JN v reportáži uvádí, že „Čísla přitom mluví o tom, že se zvýšil nejen zmiňovaný obrat, ale i zisk. Například u firmy Penam stoupl o 57 % oproti předchozímu roku.“

Toto tvrzení je zavádějící, protože neuvádí, že rentabilita tržeb (tedy poměr zisku a tržeb) zůstal téměř beze změny - zvýšil se pouze z 2,2 % na 2,4 %, tedy zcela marginálně, a navíc jde o velmi nízkou úroveň tohoto ukazatele.

OG uvádí, že „transakce (koupě United Bakeries) ale byla od počátku problematická. Hrozilo, že firmy Agrofertu získají monopolní postavení na trhu. Do prodeje se kvůli tomu vložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který hlídá, aby na trzích monopoly nevznikaly.“

Toto tvrzení je zavádějící a nepravdivé.  Redaktor nikde nevysvětlil, čím byla transakce problematická. Tato transakce byla prověřována ve standardním řízení o povolení spojení soutěžitelů podle stejných pravidel jako kterákoli jiná.  ÚOHS se tedy do ní „nevložil“, ale dohlížel na ni stejně jako na kteroukoli jinou transakci obdobné velikosti a významu. V žádném případě nemohlo dojít ke vzniku monopolu, protože na pekárenském trhu působí prokazatelně celá řada dalších výrobců pečiva. O této skutečnosti se může reálně přesvědčit každý spotřebitel, který pečivo nakupuje.  

Redaktoři zpochybňují vyčlenění šesti pekáren Penam a United Bakeries do Pek Group a jejich následný prodej novému majiteli. Skutečnost je taková, že výběr pekáren k prodeji, volba kupujícího a odprodej podléhal schválení ÚOHS. Penam si rozhodně nemohl libovolně určit, které pekárny budou předmětem jeho závazku; výběr byl činěn podle pravidel nastavených ÚOHS. Ve chvíli, kdy byly pekárny v rukou nového majitele, již neměl Agrofert (Penam) žádný vliv na rozhodnutí nového majitele, jak s nimi naloží.

 

Proti pořadu Reportéři vysílaném v pondělí 11. 9. 2023 v 21:15 jsme podali stížnost tehdejšímu řediteli České televize Ing. Petru Dvořákovi, MBA a Radě České televize a informovali jsme o ní i současného ředitele České televize Mgr. Jana Součka. Celý text stížnosti je k dispozici zde.