Produkce uhlíkové stopy v Penamu i United Bakeries neustále klesá

18. 4. 2024

V pekárnách i mlýnech každým rokem snižujeme produkci CO2 a významně přispíváme k obnově životního prostředí. A jak se nám to podařilo? Zavedli jsme například nové myčky na mytí přepravek, nainstalovali LED osvětlení, rekonstruovali kotelny a také využíváme odpadní teplo.

Myčky přepravek

Když přijdete do expediční haly našich pekáren, uvidíte tam vyrovnané komíny žlutých a šedých přepravek. Ty jsou nedílnou součástí každého pekárenského provozu. Naplní se pečivem, rozvezou na určená místa a potom se vrací zase zpátky do expedice. Než se ale znovu použijí, musí se opravdu pečlivě umýt. Proto se v každé pekárně nachází i myčka přepravek. Ta denně umyje více než tisíc přepravek na pečivo, což v souhrnu všech pekáren znamená miliony kusů za rok. Je to velmi náročný proces, a tak jsme se rozhodli postupně vyměnit staré technologie mytí za energeticky úspornější. V loňském roce jsme nové myčky přepravek instalovali v Liberci, Českých Budějovicích a Praze. Letos plánujeme instalaci v dalších třech provozech a budeme pokračovat i dál.

ÚSPORA - myčka přepravek dokáže v průměru ušetřit až 12,44 tun COa 19 691 m³ vody ročně.

LED osvětlení

Věděli jste, že na rozdíl od klasických žárovek negenerují LED žárovky téměř žádné teplo? Díky tomu se většina energie přemění na světlo a žárovka nespotřebuje tolik energie. Navíc nevyzařuje ultrafialové ani infračervené záření. Sečteno a podtrženo, LED osvětlení má obrovské výhody jak pro životní prostředí, tak pro naše zaměstnance. Například v Martinově v cukrárně jsou s novým osvětlením zaměstnanci velmi spokojení. Výměnu lineárních zářivek za LED osvětlení zavádíme ve výrobě i pro venkovní osvětlení. Projekt výměny osvětlení bude pokračovat i v následujících letech.

ÚSPORA - LED osvětlení zavedené v roce 2023 dokáže ušetřit až 137,51 tun CO₂ ročně.

Odpadní teplo

Úspory energie a snížení uhlíkové stopy lze dosáhnout různými způsoby. Jedním z nich je využívání takzvaného odpadního tepla. Jedná se o teplo, které vzniká při technologických procesech a není pro něj v tomto procesu žádné využití. Můžeme ho však využít jinak. V našich pekárnách zavádíme efektivní využívání odpadního tepla, které ohřívá užitkovou vodu i vodu na topení. A abychom mohli tento systém plně využít, vrhli jsme se do postupné modernizace kotelen a tepelných systémů. Již jsme zrekonstruovali kotelnu v Liberci. Ta se teď blýská nově instalovanými kotli, rozdělovači a rekuperátory.

ÚSPORA - kotelna v Liberci ušetří v průměru až 406,6 tun COročně.