Proč kupovat české maso

8. 1. 2024

Pokud vybíráte hovězí nebo vepřové maso a chcete mít jistotu, že opravdu pochází z chovu z českých farem a nebylo v Česku jen zabaleno, měli byste hledat výrobky s označením CZ 15 a CZ 333. Modré a červené ovály na jednotlivých baleních jsou důkazem, že maso opravdu pochází od místního zemědělce a jeho původ je tedy prokazatelně český. A proč kupovat české maso?

1. Asi nemusíme zdůrazňovat, že jedním z důvodů proč nakupovat produkty vyrobené z českého masa, je podpora českých farmářů, zpracovatelů a zejména české ekonomiky.

2. S tím úzce souvisí také footprint, tzn. uhlíková stopa potravin. Jedná se o údaj, který vyjadřuje kolik oxidu uhličitého v gramech se vytvořilo při výrobě příslušného produktu a jeho dopravě na místo určení. Díky nákupu produktů vyrobených z českého masa se tato stopa enormně snižuje, není totiž třeba přepravy masa pro jejich výrobu přes kus světa, ale maso se v té nejčerstvější podobě dostává do produktu za co možná nejkratší dobu. I tímto malým krokem, nákupem českého masa, lze šetřit naši planetu.

3. Záruka kvality – v ČR jsou často přísnější normy než v jiných zemích. Na našich farmách, uplatňujeme zásady tzv. welfaru – pohody a zdraví zvířat. Šťastné a zdravé zvíře je schopné produkce kvalitního masa.
Pozn.: Co je welfare? Welfare je péče o zvíře tak, aby bylo chováno v souladu s životním prostředím, v podmínkách které ručí za přímou i nepřímou ochranu proti týrání. Zdraví a stav pohody zvířete významně ovlivňuje kvalitu masa a finálních výrobků.

4. Antibiotika – ČR patří k zemím s podprůměrnou spotřebou antibiotik v chovu. Naše vepřové farmy jsou zapojeny do tzv. systému žlutých karet. Jedná se o dánský systém monitoringu spotřeby antibiotik v živočišné výrobě. Farmy se do projektu zapojují dobrovolně. Jedním z hlavních důvodů je ochrana zdraví spotřebitelů. Pro české chovatele prasat platí přísné podmínky k provozování chovu. Každé zvíře je pod důkladným veterinárním dozorem a všichni chovatelé jsou povinni evidovat podání veškerých léčiv. Ochranná lhůta před vlastní porážkou zajišťuje, že maso zvířat nebude obsahovat žádná rezidua – zbytky antibiotických látek. Přísný veterinární dozor platí samozřejmě i pro nás, jakožto zpracovatele masa.

U českého masa je 100% garance kvality.