Pozor na zavádějící srovnávání dotačních podpor

7. 2. 2024

Na internetu kolují zavádějící údaje o mezinárodním srovnání dotačních podpor pro agrární sektor, které mimo jiné nezohledňují národní specifika v jednotlivých zemích, ani třeba situaci největších produkčních zemědělců. Zveřejnil je například na sociální síti X (dříve Twitter) ve čtvrtek 1. 2. 2024 prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza zde.

Srovnání je zavádějící, neboť neobsahuje daňové úlevy a úlevy na sociálním a zdravotním pojištění, které by pořadí porovnávaných zemí významně změnily, a to v neprospěch Česka. Přímé platby a spolufinancování (uváděné v grafu) zahrnují i platby, které nijak nesouvisejí se zemědělstvím. Z pohledu velkého zemědělského podniku jako je AGROFERT, navíc vypadá financování ještě úplně jinak, jak vidíme na grafu, do kterého jsme doplnili pro srovnání ještě reálná čísla za naši společnost. Je zde jasně vidět, že velké české zemědělské firmy – hanlivě nazývané „agrobaroni“, berou ve srovnání s průměrnou podporou v ČR o pětinu méně.