Nové plodiny vyžadují nové investice

20. 3. 2024

Oseva Agri Chrudim a.s. ze subholdingu Cerea se dlouhá léta věnuje množení a výrobě osiv a to zejména základních obilovin a luskovin. Díky tomu, že jednotlivé plodiny a jejich odrůdy převážně pěstují na vlastních pozemcích a celá výroba od zasetí přes sklizeň, čištění, moření a celý proces uznávání, probíhá pod kontrolou agronomů a osivářů přímo ve firmě, je zaručena kontrola kvality nad celým procesem. 

Zemědělství se mění, klade se stále větší důraz na ochranu půdy, je snaha pěstovat plodiny, které si sami fixují dusík, rostou nároky na pěstování stále kvalitnějších objemných krmiv.

V Osevě se postupně začalo rozšiřovat pěstování a množení trav na semeno, bobu, pelušky, lnu, pohanky, svazenky a v plánu jsou i další plodiny. Avšak tyto plodiny nebylo kde skladovat ani dosoušet. Nemluvě o čištění a konečné finalizaci. Po poradě s vedením Cerea a.s. bylo rozhodnuto o výstavbě haly na skladování osiv. Realizace nové haly s roštovou podlahou, která slouží jak k dosoušení vzduchem, tak ke skladování volně ložených a později i vyrobených osiv, byla dokončena v roce 2023.

Dalším rozhodnutím bylo přebudovat tzv. „starý příjem“, s letitou předčističkou Petkus, na linku s moderní čističkou, která umožní čistit, upravovat a finalizovat osiva plodin, u kterých to doposud nebylo možné. Celá linka bude provedena tak, aby bylo možno jednotlivá osiva finalizovat do beden, vaků a pytlů různých velikostí. V plánu je postupně i vyrábět jednotlivé směsi těchto plodin tak, aby tyto směsi vyhovovaly dotačním podmínkám.

Celá linka je vyprojektována firmou Bednar, jejím základem je třísetová čistička Petkus. S dokončením se počítá v únoru 2024 a na jaře se předpokládá uvedení linky do provozu.

DALŠÍ ZPRÁVY