Kostelecké uzeniny nesouhlasí s výsledkem kontroly obsahu hovězího masa ve výrobku

3. 8. 2023

Kostelecké uzeniny a.s. nesouhlasí se závěrem správního orgánu o spáchání přestupku na základě nevyhovujících výsledků, kde byl laboratorním vyšetřením Státního veterinárního ústavu Jihlava zjištěn nižší obsah hovězího masa, než jak je deklarováno ve výrobku. Společnost Kostelecké uzeniny a.s. podala odpor vůči řízení, které bylo zahájeno správním orgánem. Na základě nevyhovujících výsledků provedla naše společnost mimořádnou revize všech receptur, kde nebylo zjištěno pochybení, tzn. veškeré receptury jsou v souladu se značením výrobku.  

Naše společnost se domnívá, že není správný lineární přepočet mezi obsahem hovězí DNA a množstvím hovězího masa, jak je proveden správním orgánem. Na obsah DNA má vliv mnoho faktorů, mimo jiné pohlaví, věk,  anatomická část JUT, a další. Daná metodika interpretace výsledku obsahu hovězího masa ve výrobku na zjištění obsahu hovězího masa je nová a je dle našeho názoru zatížená velkou chybou. S výsledkem rozborů správního orgánu naše společnost nesouhlasí, v tomto kontextu naše společnost uvádí, že používá nejmodernější technologie, jsou prováděny pravidelné kontroly vstupních surovin, pravidelné revize norem s cílem zajistit bezpečné výrobky, které odpovídají složení. Z toho dále vyplývá, že uvedená metoda neumožňuje stanovit explicitně množství hovězího masa ve výrobku, jak byla uvedena v předmětných protokolech. Náš názor není ojedinělý a potvrzuje nám ho řada konzultací s odborníky z řad členů ČSZM, VŠCHT, Potravinářské komory atd. 

V průběhu září letošního roku by měla proběhnout další schůzka za účasti všech zainteresovaných stran, kde očekáváme širokou diskuzi ohledně použité metody a interpretace výsledků.