Informace o skutečných majitelích společností koncernu AGROFERT od 1. 6.2021

31. 5. 2021

Dne 1. 6. 2021 nabývá účinnosti zákon o evidenci skutečných majitelů, který mění definici skutečného majitele, doposud upravenou v tzv. zákoně proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

 

Skutečným majitelem se nově rozumí každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem.

 

Společnost AGROFERT, a.s. v této souvislosti sděluje, že:

 

  • bude u společnosti AGROFERT, a.s. jako osoba s koncovým vlivem zapsán i nadále Ing. Zbyněk Průša, svěřenský správce AB Private Trust I, svěřenský fond. Jako koncový příjemce bude nově zapsán Ing. Andrej Babiš, jako obmyšlený AB Private Trust I, svěřenský fond a AB Private Trust II, svěřenský fond,

 

  • u dceřiných, vnukovských a dalších společností patřících do koncernu AGROFERT budou jako osoby s koncovým vlivem uvedeni členové představenstva společnosti AGROFERT, a.s. a jako koncový příjemce bude uveden Ing. Andrej Babiš, jako obmyšlený AB Private Trust I, svěřenský fond a AB Private Trust II, svěřenský fond.

 

K rozšíření okruhu skutečných majitelů nedochází na základě změny faktického stavu, nýbrž na základě požadavků legislativní změny.

 

Cílem nového právního předpisu je implementace příslušné evropské směrnice, která má primárně za cíl potírat legalizaci výnosů z trestné činnosti, nikoli řešit problematiku střetu zájmů.

 

Nový stav nemění nic na skutečnosti, kterou dlouhodobě zdůrazňujeme, že Ing. Andrej Babiš AGROFERT, a.s. neřídí, neovládá a nemá na něj vliv. K žádnému střetu zájmů nedochází. Údajný střet zájmů je jednoznačně vyloučen. Ing. Andrej Babiš učinil vše, co po něm zákon o střetu zájmů požadoval, tedy vložil akcie svých firem do svěřenských fondů.

 

Výklad pro média:

 

Faktický stav se nijak nemění. V minulosti jsme se nijak netajili tím, že Andrej Babiš je beneficientem. Zákon u něj ovšem nepožadoval zápis do evidence. Podle nové legislativy je důležité rozlišovat skutečnost, že Andrej Babiš sice má prospěch, ale AGROFERT a jeho firmy neovládá a neřídí. Nyní začíná běžet šestiměsíční přechodné období pro provedení zápisu do evidence skutečných majitelů. Jsme v této záležitosti maximálně transparentní a kroky směřující k zápisu učiníme neprodleně po 1. červnu 2021.

 

https://www.agrofert.cz/Informace o skutečných majitelích společností koncernu AGROFERT od 1.6.2021