Evropská komise souhlasí s většinou dotací pro Agrofert

30. 1. 2020

Brusel začíná uvolňovat dotační platby pro zemědělské společnosti koncernu

Podle informací ČTK a podle tiskové konference Státního zemědělského a intervenčního fondu uznala Evropská komise většinu dotačních projektů týkajících se koncernu Agrofert za způsobilé. Výjimkou je údajně jediný projekt, avšak Agrofertu není známo, o jaký projekt jde. „Jde o významný posun pozitivním směrem, který Agrofert samozřejmě vítá. Podle zpráv z médií se zdá, že Evropská komise uznala neoprávněnost kritiky na čerpání dotací skupinou Agrofert a začala uvolňovat jednotlivé platby. Potvrzuje se tak fakt, který od počátku říkáme, že náš někdejší akcionář učinil vše, co po něm zákon o střetu zájmů požadoval, a že postupujeme plně v souladu se zákonem, podle uzavřených smluv a s péčí řádného hospodáře,“ uvedl k nové informaci mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka. Jak dodal, Agrofert není účastníkem auditního řízení, jde o záležitost mezi Českou republikou a Evropskou komisí. Naplňuje se však dřívější vyjádření evropského komisaře pro rozpočet a správu Johannese Hahna, který  vloni v prosinci prohlásil, že auditní proces ještě není dokončený. Česká republika se může k jednotlivým závěrům auditu vyjádřit a audit bude ukončen až v průběhu roku 2020.