Delegace z Evropského parlamentu zrušila svou návštěvu

7. 2. 2020

Na společnost Agrofert se 3. února obrátila Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR s tím, že by do Agrofertu chtěla na konci února zavítat delegace Výboru EP pro kontrolu rozpočtu pod vedením paní poslankyně Moniky Hohlmeier. Cílem návštěvy mělo být „zjistit a posoudit soulad českého manažerského a kontrolního systému s regulatorním rámcem EU v otázce strukturálních fondů a zemědělství, zejména pokud jde o zamezení střetu zájmů.“ O den později kancelář svoji žádost o návštěvu zrušila.

Společnost Agrofert vnímá situaci jako absurdní, navíc cestu této delegace do České republiky považuje za nepřípustné zasahování do auditního řízení. Informační kanceláři proto společnost odpověděla:

Uvádíte, že cílem  návštěvy je zjistit a „posoudit soulad českého manažerského a kontrolního systému s regulatorním rámcem EU v otázce strukturálních fondů a zemědělství, zejména pokud jde o zamezení střetu zájmů.“ Dovolujeme si upozornit, že jsme soukromá společnost, která s kontrolními systémy a regulatorním rámcem Evropské unie v oblasti strukturálních fondů nemá nic společného. Není nic, čím bychom mohli k takové debatě přispět.

Nijak nezpochybňujeme roli a pravomoce Výboru Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu, ovšem pokud je cesta výše uvedené delegace do České republiky organizována v návaznosti na probíhající auditní řízení Evropské komise s Českou republikou, dovolujeme si upozornit na skutečnost, že auditní řízení není uzavřeno. Navíc upozorňujeme, že auditní řízení je ze zákona neveřejné a důvěrné, proto jakákoli ingerence do probíhajícího auditního procesu by mohla být považována za nezákonné jednání a ovlivňování řízení.  Z těchto důvodů jsme od počátku považovali výše uvedené setkání s delegací výboru pro rozpočtovou kontrolu za bezpředmětné.

Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka dodal, že podle názoru společnosti jde o zpolitizovanou výpravu, o jejíž předpojatosti není nejmenší pochybnost. „Je předem jasné, jak bude návštěva probíhat a jaký má mít účel. Celou misi považujeme za nehorázný a skandální zásah do probíhajícího auditního řízení, které vede Evropská komise s Českou republikou. Partnery k dialogu jsou pro nás příslušné české úřady, případně Evropská komise, nikoli politická delegace v čele s paní Monikou Hohlmeier. Její veřejné výroky jasně dokazují, že ve věci dotací má předem jasno, aniž by znala jakékoli podrobnosti. Ve věci dotací jsme vždy postupovali plně v souladu se zákonem a jsme přesvědčeni, že se to nakonec prokáže. Směrodatná jsou pro nás stanoviska úřadů, například SZIFu, který minulý týden oznámil, že jsme postupovali správně a na dotace máme nárok. Nikoli politické názory paní Hohlmeier a jejího doprovodu. Agrofert v této věci zvažuje podání stížnosti k předsedovi Evropského parlamentu panu Davidu Sassolimu,“ doplnil Hanzelka.