Část pozemků musíme nechat neobhospodařovaných – vyžaduje to legislativa

29. 5. 2023

Kvůli nové legislativě a nařízení Ministerstva zemědělství musíme stejně jako všichni ostatní zemědělci vyčlenit část našich obhospodařovaných pozemků jako neprodukční plochu. Takové pozemky vypadají pro laika zanedbaně, opravdu to neznamená, že bychom se o ně nestarali, jen plníme naši zákonnou povinnost. Žádáme občany, aby na těchto plochách, jistě v dobrém úmyslu, nekosili trávu pro svou potřebu, prosíme, myslivce, aby po těchto pozemcích neprojížděli až k posedu a podobně. Děkujeme.