Biochar: Hlavní rozvojový projekt PREOLu

8. 3. 2024

V Preolu vznikne nová technologie, která zajistí zpracování sekundárních plev z čištění řepkového semene, a jejímž výsledkem bude nový produkt biochar (biouhel). Ten najde využití nejen v agro sektoru jako půdní kondicionér, který zlepšuje přirozenou úrodnost a kvalitu půdy (zadržuje vláhu a brání vyplavování živin), ale také v krmných směsích, kde napomáhá detoxikaci, zvyšuje stravitelnost živin, snižuje produkci metanu (důležité pro krávy a skot).

Celá technologie, která je v ČR novinkou, bude stát v prostoru po bývalé výrobně NPK Lovochemie. V říjnu 2023 bylo vydáno společné povolení na celou stavbu, která obsahuje jako část „in site battery limits“ tzn. výrobní jednotku, tak i části „out site battery limits“. Jedná se o kompletní stavební připravenost, zastřešení celého prostoru nad jednotkou Biochar, zajištění dopravy vstupní suroviny z lisovny k nové výrobně přes silo a nakládací místo. Součástí je i zásobník propanu pro zajištění startu jednotky, která po najetí a spuštění vlastní reakce tvoří uzavřený, energeticky nezávislý proces za vzniku biocharu. Jednotka je osazena vypírkou plynu a výsledný produkt bude plněn do big bagů a následně skladován.

Generálním dodavatelem celého díla je Centroprojekt Group a.s.

DALŠÍ ZPRÁVY