Bezpečnost a ochrana zdraví při práci musí být na prvním místě. Obzvlášť v chemii

28. 4. 2015

Za poslední čtvrtstoletí prošla bezpečnost a ochrana zdraví při práci v Česku obrovským vývojem. Pro vedoucí zaměstnance většiny průmyslových i jiných společností jde o téma, které je obvykle na prvním místě programu porad. O významnosti ochrany zdraví zaměstnanců svědčí i fakt, že 28. duben je vyhlášen celosvětovým Dnem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

„Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví jsou pro nás na prvním místě. Jednak ze samé podstaty věci, jelikož chrání zdraví a životy našich zaměstnanců. Snížení rizik úrazů má navíc významný dopad na ekonomiku podniků. Obory našeho podnikání jsou spojeny s řadou rizikových činností. Právě proto striktně dbáme na to, aby zaměstnanci byli dobře chráněni a zároveň dobře proškoleni v zásadách BOZP. Tato praxe je uplatňována napříč celým koncernem AGROFERT a dokládá ji také certifikace ČSN EN ISO 14001, jejíž jsme držitelé,“ říká Daniel Rubeš, personální ředitel koncernu AGROFERT. Pro tuto společnost je oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci důležitá především kvůli vysokému počtu zaměstnanců v chemickém průmyslu, potravinářství, zemědělství či lesnictví. Všechny tyto oblasti průmyslu a výroby s sebou nesou rizika pro zaměstnance. „Z toho důvodu mají jednotlivé společnosti nastaveny konkrétní manuál, jak bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků zajistit. Dá se říct, že se podařilo eliminovat 99 % rizik. Zbylé procento tvoří lidský faktor. Naši zaměstnanci oblast BOZP nepodceňují, jelikož vědí, že chrání sami sebe. My sami navíc monitorujeme dodržování předpisů i kvalitu proškolení jednotlivých pracovníků,“ říká Jan Rusó, vedoucí BOZP Lovochemie. Odkazuje přitom na 13 let trvající spolupráci lovosické chemičky v systému „Bezpečný podnik“, který spustil Státní úřad inspekce práce. „Díky důslednému řízení systému bezpečnosti práce můžeme používat právě označení Bezpečný podnik,“ dodává Rusó s tím, že však nejde o jednorázovou aktivitu. „Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se neustále vyvíjí. Proto se pravidla mění a zaměstnanci se pravidelně vzdělávají. Priorita ale zůstává stejná – ochránit životy lidí a předcházet maximu rizik, která by mohla ohrozit jejich život a zdraví při výkonu zaměstnání. V našem případě se bavíme o ochraně zhruba 28 tisíc zaměstnanců jen v České republice,“ uzavírá Rubeš z koncernu AGROFERT.