AGROTEC vyvinul systém pro precizní zemědělství

23. 11. 2022

Přichází (r)E-voluce

Zemědělská technika je v porovnání se situací před 15 lety výrazně složitější. Honba za minimalizací množství sazí a oxidů dusíku ve výfukových plynech přinesla do traktorů citlivé technologie a spoustu různých senzorů. Běžné jsou dnes i automatizační systémy spojené s GPS a také technologie precizního zemědělství. Jako tenká červená linka se vším vine slovo „software“, které děsí nejednoho zkušeného uživatele i mechanizátora.

Cestu, jak z toho ven, ukazují nástroje vzdálené správy. Představíme vám jedno z řešení pro vzdálenou správu neboli telematiku, kterou vyvinulo technické oddělení Agrotec a.s. ve spolupráci s externími partnery. Na trh se dodává pod označením A-connect.

TELEMATIKA A-CONNECT

O tom, co A-connect umí, jsem si povídal s kolegy a spoluautory systému z oddělení A-tech. „V praktické rovině A-connect umí zrychlit práci servisů zemědělské techniky a s tím jsme do vývoje systému vstupovali,“ popsal začátky vývoje systému vedoucí oddělení technické podpory Tomáš Šmerda, „poté, přišla poptávka na lepší zabezpečení traktorů a my jsme zjistili, že to A-connect zvládne také.“ Nicméně telematika obecně umožňuje předat část aktivit, které by jinak měl či musel vykonávat mechanizátor, agronom nebo majitel farmy, externímu subjektu. Často se jedná o aktivity spojené s „Precizním zemědělstvím – PLM“ a se sledováním efektivity využívání techniky. Outsourcing některých složitých aktivit je dle našeho výzkumu zajímavý pro velkou část farmářů, protože pracovníci externího subjektu znají detailně používané technologie a software, využívají je pro velké množství zákazníků a tím vznikají výrazné úspory a zefektivnění činností.

A-CONNECT: Fakta a vlastnosti

Aktuálně je A-connect namontovaný na více než 400 strojích v celé ČR. Modul je vhodné napojit do některého z monitorů v traktoru, který umožňuje vložení USB disku nebo SD karty. Získáte tak možnost vzdáleného přenosu dat do stroje. V této sestavě A-connect umí číst a zaznamenávat polohu stroje a jeho provozní parametry. Integrací čipu do elektrické zásuvky připojeného stroje lze snadno a naprosto přesně identifikovat, co je za traktorem agregováno. Pokud k A-connectu přidáte i modul pro identifikaci obsluh pomocí čipu, budete mít naprosto jasný přehled o dění na farmě. Montáž je možná na stroje bez rozdílu typu a značky, což umožňuje řídit strojový park firmy opravdu systémově. Přehled o strojích můžete mít přímo v mobilu v kapse díky aplikaci pro Android, která je zdarma ke stažení na Google Play.

TELEMATIKA a efektivita servisů

„Postupem času narůstala potřeba našich servisů mít informace o stroji. Mít přehled o chybových kódech s možností jejich mazání, či potřeba provádět vzdálenou diagnostiku stroje,“ začal naše povídání Radek Svoboda, další z duchovních otců A-connectu. „Cíl byl samozřejmě jednoduchý. S narůstající složitostí strojů poskytnout zákazníkům servisní služby lépe, rychleji a levněji. A to se daří.“ A-connect dnes umožňuje vedoucím servisu vyslat na zásah technika s patřičnou odborností, který je na zásah již připravený, s potřebnými přípravky, nástroji a náhradními díly tak, aby závada byla odstraněna, pokud možno, hned napoprvé a stroj se vrátil k produktivní práci. To šetří nejen čas elitních mechaniků, kterých je vždy málo, ale také finance zákazníků.

Díky těmto systémům je možné servisní činnost provádět efektivněji a současně převzít aktivity spojené s péčí a dohledem nad stroji. Tyto činnosti dosud dělali mechanizátoři a majitelé strojů nebo je provádět chtěli, ale neměli na ně čas. Telematika tak umožňuje nabízet zákazníkům moderní služby, jako jsou dlouhodobé pronájmy strojů, prodloužené záruky a garance mobility. To se týká samozřejmě také aktivit v oblasti precizního zemědělství.

A-CONNECT a zabezpečení stroje

Telematiku A-connect lze využít také pro zabezpečení stroje. V případě narušení zabezpečeného stroje se spustí jednotka alarmu a zároveň je odeslána informace o narušení na přednastavené kontaktní údaje. GPS modul obsahuje také gyroskop, a tak majitel obdrží výstrahu o pohybu stroje i v případě, kdy je traktor odvážen na přívěsu. Další ochranou je tzv. „geofencing“. Jakmile se stroj dostane mimo vyznačené hranice nebo naopak nepřijede večer na farmu, dá svému majiteli vědět, že něco není v pořádku. Ve druhé rovině poskytuje ochranu proti neoprávněnému využívání stroje. Majitel farmy i na jednání v Praze uvidí, kdy stroje opustily areál firmy, kdy dojely na pole a v kolik hodin se zase do areálu vrátily. Lze sledovat spotřebu paliva i aktuální stav paliva v nádrži. Informace o aktuálním množství paliva v nádrži se hodí mechanizátorovi i v hlavní sezóně setí. Včas vyšle ke stroji dodávku s palivem tak, aby zbytečně nečekal nebo nemusel odjíždět z pole tankovat.

Využití TELEMATIKY pro organizaci práce na farmě

A-connect umožňuje uchovávat zjištěná data o pozici stroje minimálně dva roky a lze do něj importovat data o hranicích pozemků z veřejného systému LPIS. Traktor také umí automaticky detekovat závěsný stroj, který je za ním agregovaný. Lze tedy sledovat, jaké aktivity a kdy proběhly na zvoleném pozemku. Současně je možné si vyhledat, na kterých pozemcích proběhl určitý typ práce v zadaném časovém okně, a ujistit se, že žádný pozemek nebyl vynechán. To vše ušetří mechanizátorům a agronomům spoustu administrativy a starostí se všetečnými dotazy pracovníků kontrolních orgánů. Přesné sledování aktivit na jednotlivých pozemcích (typ operace, doba strávená na pozemku, spotřeba paliva, hnojiva, postřiku atd.) spojené s informací o výnosu plodin ocení i ekonom podniku při vyhodnocování efektivnosti pěstování jednotlivých plodin, při hledání možných úspor a obecně při hodnocení využívání zdrojů podniku. Flexibilita díky sdílení souborů

S precizním zemědělstvím je nerozlučně spjaté sdílení souborů. Proto byla do A-connectu integrovaná i vzdálená správa souborů. Sdílení dat je opravdu jednoduché. V programu pro správu souborů si vyberete adresář a soubory k přenosu, na druhé polovině obrazovky pak vyberete stroj, do kterého chcete soubory přenést, a zadáte příkaz kopírovat. A je to. Z mlátičky lze stáhnout výnosovou mapu, nechat ji přepracovat například v dohledovém centru a vzniklou aplikační mapu nahrát do některého z připojených strojů. Jednotliví lidé se vůbec nemusí potkat, jedinou podmínkou pro přenos dat je aktivovaný monitor ve stroji. Systém je připravený i na to, aby získával pomocí ISO BUS data ze závěsných strojů. Například z postřikovače lze číst stav kapaliny v nádrži či aktuálně aplikované množství postřikové jíchy a kombinovat je společně se souřadnicemi GPS. To umožní následné porovnání aplikační mapy postřikovače s mapou reálně aplikované jíchy. Do monitoru navigace nahrajete aplikační mapu a po skončení práce překontrolujete, zda byla využita správně.

DALŠÍ ZPRÁVY