Agrofert získal potřebné souhlasy pro převzetí East Grain

9. 5. 2024

Společnost Agrofert získala souhlasy lokálních i EU regulátorů potřebné pro převzetí společnosti East Grain, kde získá navýšením kapitálu 65% podíl, a stane se tak většinovým akcionářem. Vypořádání transakce se očekává v horizontu týdnů. Hodnota transakce nebude zveřejněna.

Rumunská společnost East Grain je zavedeným obchodníkem se zemědělskými komoditami v Rumunsku a Maďarsku. Věnuje se také logistice, skladování a poskytování souvisejících služeb. Vstup Agrofertu představuje nejvýznamnější zahraniční investici v zemědělském sektoru v Rumunsku za poslední roky. Investice Agrofertu umožní společnosti East Grain další expanzi a diverzifikaci. Agrofertu se tím na oplátku otevírá vstup na rumunský trh zemědělských komodit.