AGROFERT se ohrazuje proti zavádějící reportáži pořadu Reportéři ČT

18. 6. 2024

Česká televize v pořadu Reportéři ČT odvysílaném v pondělí 17. června 2024 v 21:25 hodin uvedla nepravdivé a zavádějící informace týkající se koncernu AGROFERT.

  • Moderátorka Aneta Snopová uvedla, že „Na jeho (Andreje Babiše, pozn.) střet zájmů překvapivě doplatily i některé veřejné instituce jako například zemědělské školy, které přišly o desítky milionů.“

Žádná ze společností koncernu AGROFERT nebyla vůči příjemcům dotací ve střetu zájmů, proto jsme přesvědčeni, že mají na dotace nárok. Postup poskytovatele zmiňovaných dotací považujeme za protiprávní a věříme, že se to v budoucnu prokáže.

  • Host pořadu Leo Steiner, ředitel sekce evropských a národních programů, Ministerstvo pro místní rozvoj, nepravdivě tvrdil, že „Tito příjemci, kteří neobdrží tu dotaci v rámci těchto zakázek by měli vymáhat tuto částku, kterou neobdrží od společností Agrofert, který byli dodavatelem a uvedli je v omyl.“

Společnosti koncernu AGROFERT ani společnost AGROFERT nikoho neuvedla v omyl. Společnosti koncernu AGROFERT se řádně účastnily výběrových řízení, kde nebyly ve střetu zájmů. Protiprávně se naopak chová poskytovatel dotací, který je odmítá školám, hasičům a dalším institucím, které na ně mají nárok, vyplatit.

  • Jana Neumannová, redaktorka pořadu Reportéři ČT uvedla, že „Evropská unie jasně řekla, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů, že to je problém.“ a z toho vyvozuje údajný střet zájmů společností koncernu AGROFERT.

Jde o zcela zavádějící tvrzení. EU nepřísluší výklad českých zákonů. Žádný český soud nerozhodl o tom, že by Andrej Babiš, koncern AGROFERT či jakákoli jeho společnost byly ve střetu zájmů. Ostatně Marian Piecha, vrchní ředitel sekce fondů EU, Ministerstvo průmyslu a obchodu, v tomto pořadu uvedl, že „neexistuje de facto rozhodnutí ani precedenční, které by stanovilo, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů. Neexistuje.“ Jeho tvrzení označila redaktorka za „úplnej nesmysl.“ Považujeme za neprofesionální, pokud redaktorka hodnotí odborná vyjádření pozvaného experta.